2023, Június, Promóciós szabályzatok

A „”ÉLVEZD ÚJ TERMÉKED, HASZNÁLD KI A KUPONOD” PROMÓCIÓ A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN (2023. JÚNIUS)” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

szaa

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1.            A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „”ÉLVEZD ÚJ TERMÉKED, HASZNÁLD KI A KUPONOD” PROMÓCIÓ A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN (2023. JÚNIUS)” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Kedvezmény biztosításával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a BRAVOPHONE Kft. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; cégjegyzékszám: 01-09-968000; a továbbiakban: „BRAVOPHONE”) látják el (a továbbiakban a Strong & Unique és a BRAVOPHONE együttesen: „Promócióban Résztvevő Partnerek”, külön-külön: „Promócióban Résztvevő Partner”).

1.3.         A félreértések elkerülése végett a Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás során kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, valamint a BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett https://www.sestore.hu webáruházakban érvényesíthető, a jelen Promócióban tehát a Szervező által üzemeltetett https://www.samsung.com/hu weboldalon keresztül közvetlenül történő vásárlások nem vesznek részt.

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy A34 5G
 • Samsung Galaxy A54 5G
 • Samsung Galaxy S21FE
 • Samsung Galaxy S22 5G
 • Samsung Galaxy S23
 • Samsung Galaxy S23+
 • Samsung Galaxy S23 Ultra
 • Samsung Galaxy Z Flip4
 • Samsung Galaxy Z Fold4
 • Samsung Tab S8
 • Samsung Tab S8+
 • Samsung Tab S8 Ultra

okostelefont vásárol (a továbbiakban külön-külön „Promócióban Résztvevő Készülék” vagy együttesen: „Promócióban Résztvevő Készülékek”),

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek vagy webáruházak valamelyikében:

 • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak az alábbi felosztás szerint (a továbbiakban együttesen: „SES”)[1]:
 1. A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:
 2. www.ses.hu webáruház;
 3. Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.);
 4. Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.);
 5. Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a);
 6. Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.);
 7. Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.); valamint
 • A BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett:
 • www.sestore.hu webáruház;
 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.);
 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.);
 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.);
 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Mammut I.);
 • Samsung Experience Store, Etele (1119 Budapest, Hadak útja 1.)

(a továbbiakban valamennyi üzlet és webáruház együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

3.            A Promóció tárgya

3.1.         A Résztvevő a jelen Promóció keretén belül a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletében megjelölt 8 (Nyolc) darab Kedvezmény (a továbbiakban külön-külön: „Kedvezmény” vagy együttesen „Kedvezmények”) közül jogosult választani, amely során a kedvezménykuponban (a továbbiakban: Kedvezménykupon) részesülhet az 1. sz. Mellékletben meghatározott feltételek szerint és időszak alatt.

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, akcióval, valamint más promócióval nem vonható össze.

3.3.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény biztosítható a Promóciós Időszak alatt.

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

3.6.         Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a jelen szabályzat 1.sz. Mellékletében megjelölt Kedvezménykuponok egy összegben használhatóak fel, tehát 1 (egy) Kedvezménykupon 1 (egy) alkalommal érvényesíthető.

4.            A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2023. június 01. napjától – 2023. június 30. napjáig, vagy a készlet erejéig, illetve visszavonásig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

4.3.         A Résztvevő offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás esetén a Promóciós Időszak alatt a SES üzletek nyitvatartási idejében, vagy online vásárlás során a Promóciós Időszak alatt véglegesített vásárlások alkalmával válik jogosulttá a Kedvezményre a vásárlási utalványon feltüntetett egyedi kuponkód megadásával. A SES üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

5.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.            SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

6.2.         A Promócióban Résztevő Üzletekben történő vásárlások során történő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Partnerek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

7.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/.

Budapest, 2023. június 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2023 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

1. sz. Melléklet

Kedvezmények listája
1. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung Galaxy A34 5G okostelefont vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:1. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy A34 5G okostelefon20.000 (azaz Húszezer) Ft2023. június 01. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 14. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig
2. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung A54 5G okostelefont vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:2. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy A54 5G okostelefon20.000 (azaz Húszezer) Ft2023. június 15. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 30. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig
3. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung Galaxy S21FE okostelefont vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:3. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy S21FE okostelefon25.000 (azaz Huszonötezer) Ft2023. június 01. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 14. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig
4. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung Galaxy S22 5G okostelefont vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:4. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy S22 5G okostelefon30.000 (azaz Harmincezer) Ft2023. június 15. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 30. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig
5. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung Galaxy S23 vagy Samsung Galaxy Tab S8 készüléket vásárol Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:5. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy S23 okostelefonSamsung Galaxy Tab S8 táblagép   40.000 (azaz Negyvenezer) Ft2023. június 01. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 30. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig
6. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung Galaxy S23+ vagy Samsung Galaxy Tab S8+ készüléket vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:6. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy S23+ okostelefonSamsung Galaxy Tab S8+ táblagép  50.000 (azaz Ötvenezer) Ft2023. június 01. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 30. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig
7. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung Galaxy S23 Ultra vagy Samsung Galaxy Z Flip4 vagy Samsung Galaxy Tab S8 Ultra készüléket vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:7. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy S23 Ultra okostelefonSamsung Galaxy Z Flip4 okostelefonSamsung Galaxy Tab S8 Ultra táblagép  60.000 (azaz Hatvanezer) Ft2023. június 01. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 30. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig
8. sz. Kedvezmény Amennyiben a jelen Promócióban foglalt Törzsvásárlói program keretén belül a Résztvevő Samsung Galaxy Z Fold4 okostelefont vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy egy Kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amely Kedvezménykupon összege a következő vásárlása során, de legfeljebb 90 (kilencven) napon belül a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásától kezdve használható fel.
A jelen Kedvezményben szereplő Promócióban Résztvevő TermékekA jelen Kedvezménykupon értéke:8. sz. Kedvezmény érvényessége:
Samsung Galaxy Z Fold 4 okostelefon  80.000 (azaz Nyolcvanezer) Ft2023. június 01. napján 00 óra 01 perctől – 2023. június 30. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig

[1] A jelen Promóció online és offline vásárlás során egyaránt elérhető. A jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás esetén kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, valamint a BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett https://www.sestore.hu webáruházakon keresztül történő vásárlások során érvényesíthető, a jelen Promócióban tehát a Szervező által üzemeltetett https://www.samsung.com webáruházban történő közvetlen vásárlások nem vesznek részt.