A „FEDEZD FEL AZ ÜNNEPI KEDVEZMÉNYEKET PROMÓCIÓ A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „FEDEZD FEL AZ ÜNNEPI KEDVEZMÉNYEKET PROMÓCIÓ A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Kedvezmény biztosításával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a BRAVOPHONE Kft. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; cégjegyzékszám: 01-09-968000; a továbbiakban: „BRAVOPHONE”) látják el (a továbbiakban a Strong & Unique és a BRAVOPHONE együttesen: „Promócióban Résztvevő Partnerek”, külön-külön: „Promócióban Résztvevő Partner”).

1.3.         A félreértések elkerülése végett a Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás során kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, valamint a BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett https://www.sestore.hu webáruházakban érvényesíthető, a jelen Promócióban tehát a Szervező által üzemeltetett https://www.samsung.com/hu weboldalon keresztül közvetlenül történő vásárlások nem vesznek részt.

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy S21FE
 • Samsung Galaxy S22
 • Samsung Galaxy S22+
 • Samsung Galaxy S22 Ultra
 • Samsung Galaxy Z Fold4
 • Samsung Galaxy Z Flip4

okostelefont vásárol (a továbbiakban külön-külön „Promócióban Résztvevő Készülék” vagy együttesen: „Promócióban Résztvevő Készülékek”),

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek vagy webáruházak valamelyikében:

 • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak az alábbi felosztás szerint (a továbbiakban együttesen: „SES”)[1]:

 

 • A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:
 • ses.hu webáruház;
 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.);
 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a);
 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.); valamint

 

 • A BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett:
 • sestore.hu webáruház;
 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.);
 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.);
 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.);
 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Mammut I.);
 • Samsung Experience Store, Etele (1119 Budapest, Hadak útja 1.)

 

(a továbbiakban valamennyi üzlet és webáruház együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

 

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 1. A Promóció tárgya

3.1.         A Résztvevő a jelen Promóció keretén belül a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletében megjelölt 3 (három) darab Kedvezmény (a továbbiakban külön-külön: „Kedvezmény” vagy együttesen „Kedvezmények”) közül jogosult választani, amely során az adott Kedvezmény típusától függően árkedvezményben (a továbbiakban: „Árkedvezmény”) vagy ráadás termékben (a továbbiakban: „Ráadás termék”) részesülhet az 1. sz. Mellékletben meghatározott feltételek szerint és időszak alatt.

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, akcióval, valamint más promócióval nem vonható össze.

3.3.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény biztosítható a Promóciós Időszak alatt.

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható, a jelen Szabályzat 3.1. pontjában megjelölt feltételek szerint.

 1. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2022. december 01. napjától – 2022. december 31. napjáig, vagy a készlet erejéig, illetve visszavonásig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani. A SES üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

6.2.         A Promócióban Résztevő Üzletekben történő vásárlások során történő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Partnerek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

 1. 7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/.

 

Budapest, 2022. december 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2022 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

 

 

 1. sz. Melléklet

 

Kedvezmények listája
1. sz. Kedvezmény: A Résztvevő Samsung Galaxy S21FE okostelefon vásárlása esetén a Promócióban Résztvevő Üzletekben Samsung Galaxy Buds Live vezetéknélküli fülhallgatót kaphat ráadásként, minden esetben a készlet erejéig, a jelen pontban meghatározott feltételek szerint.
A jelen Kedvezményben résztvevő okostelefon: Ráadás termék: 1. sz. Kedvezmény érvényessége:
·        Samsung Galaxy S21FE

 

SM-R180 2022. december 01. napján 00 óra 01 perctől – 2022. december 31. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig.
2. sz. Kedvezmény: A Résztvevő Samsung Galaxy S22 szériás vagy Samsung Galaxy Z Fold4 vagy Samsung Galaxy Z Flip4 okostelefont vásárol és ezzel egyidejűleg 1 (egy) darab Galaxy Watch okosóra és/vagy 1 (egy) darab bármely típusú Buds vezetéknélküli fülhallgatót is vásárol, úgy a Galaxy Watch okosórát és/vagy Galaxy Buds vezetéknélküli fülhallgató végfelhasználói árából 50% (azaz ötven százalék) mértékű Árkedvezményre válhat jogosulttá, minden esetben a készlet erejéig, a jelen pontban meghatározott feltételek szerint.

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy okostelefonok Árkedvezménnyel megvásárolható termékek A jelen Kedvezmény által biztosított árkedvezmény mértéke: 2. sz. Kedvezmény érvényessége:
·        Samsung Galaxy S22

·        Samsung Galaxy S22+

·        Samsung Galaxy S22 Ultra

·        Samsung Galaxy Z Fold4

·        Samsung Galaxy Z Flip4

 

·        Samsung Galaxy Watch4

·        Samsung Galaxy Watch4 Classic

·        Samsung Watch5

·        Samsung Galaxy Wathc5 Pro

·        Samsung Galaxy Buds

·        Samsung Galaxy Buds Live

·        Samsung Galaxy Buds2

·        Samsung Galaxy Buds2 Pro

50%  (azaz Ötven százalék) árkedvezmény 2022. december 01. napján 00 óra 01 perctől – 2022. december 31. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig.
3. sz. Kedvezmény A Résztvevő Samsung Galaxy S22 szériás vagy Samsung Galaxy Z Fold4 vagy Samsung Galaxy Z Flip4 okostelefont vásárol és ezzel egyidejűleg 1 (egy) darab Samsung Galaxy táblagép terméket vásárol, úgy a Samsung Galaxy táblagép végfelhasználói árából 25% (azaz huszonöt százalék) mértékű Árkedvezményre válhat jogosulttá, minden esetben a készlet erejéig, a jelen pontban meghatározott feltételek szerint

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy táblagép Árkedvezménnyel megvásárolható termékek A jelen Kedvezmény által biztosított árkedvezmény mértéke: 3. sz. Kedvezmény érvényessége:
·        Samsung Galaxy S22

·        Samsung Galaxy S22+

·        Samsung Galaxy S22 Ultra

·        Samsung Galaxy Z Fold4

·        Samsung Galaxy Z Flip4

·        Samsung Galaxy táblagépek 25% (azaz huszonöt százalék) 2022. december 01. napján 00 óra 01 perctől – 2022. december 31. napján 23 óra 59 perc között, vagy a készlet erejéig.

 

 

[1] A jelen Promóció online és offline vásárlás során egyaránt elérhető. A jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás esetén kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, valamint a BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett https://www.sestore.hu webáruházakon keresztül történő vásárlások során érvényesíthető, a jelen Promócióban tehát a Szervező által üzemeltetett https://www.samsung.com webáruházban történő közvetlen vásárlások nem vesznek részt.