A „készülékbeszámitási promóció s22 széria vásárlás esetén legalább 50.000 Ft kedvezmény a SES.HU weboldalon”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1          A „készülékbeszámitási promóció s22 széria vásárlás esetén LEGALÁBB 50.000 Ft kedvezmény a SES.HU weboldalon” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlásával, valamint a Készülékbeszámítással összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő weboldal üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), látják el

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy S22
 • Samsung Galaxy S22+
 • Samsung Galaxy S22 Ultra

 

(a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”)

 

készüléket vásárol, az alábbi magyarországi weboldalon:

 

 • A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:

 

https://ses.hu/

 

(a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Webshop”).

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 1. A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Webshopban, Promócióban Résztvevő Terméket vásárol és a vásárlással egyidőben a Promócióban Résztvevő webshopban elérhető – a Résztvevő Samsung használt készülékére vonatkozó – készülékbeszámítás (a továbbiakban: „Készülékbeszámítás”) lehetőségével él[1], úgy a Résztvevő által megvásárolni kívánt új Promócióban Résztvevő Termék végfelhasználói ára az alábbiak szerint meghatározott kedvezmény összegével csökken (a továbbiakban: „Kedvezmény”):

Megvásárolni kívánt Promócióban Résztvevő Termék

 

Kedvezmény összege
Samsung Galaxy S22

 

 

50.000,- (azaz Ötvenezer) Ft
Samsung Galaxy S22+

 

80.000,- (azaz Nyolvcvanezer) Ft
Samsung Galaxy S22 Ultra

 

 

100.000,- (azaz Százezer) Ft

A Kedvezmény minden esetben a megvásárolni kívánt új Promócióban Résztvevő Termék  végfelhasználói árából kerül levonásra. A Készülékbeszámítással kapcsolatban további részletek az alábbi oldalon található szabályzatban érhetőek el: https://ses.hu/online-keszulekbeszamitas/

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Webshopban történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint egyéb promóciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek, Promócióban Résztvevő Webshopban található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 1. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2022. május 25. napjától – 2022. május 31. napjáig, vagy a készlet erejéig, illetve visszavonásig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Webshopban található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

6.2.         A Promócióban Résztevő Termékek megvásárlásával, valamint a Készülékbeszámítással összefüggő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Webshop által, az adott Promócióban Résztvevő Webshop adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/.

Budapest, 2022. május 24.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2022 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

[1] A Készülékbeszámítással kapcsolatban további részletek az alábbi oldalon található szabályzatban érhetőek el: https://www.samsung.com/hu/article/keszulekbeszamitas-ses/.