2023, Február, Promóciós szabályzatok

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE 20 000 FT ELŐREGISZTRÁCIÓS KEDVEZMÉNY KUPON” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

szaa

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

2023-02-01

1.A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE 20 000 FT ELŐREGISZTRÁCIÓS KEDVEZMÉNY KUPON” (a továbbiakban:” Promóció”) szervezője a Strong &Unique Kft ((székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179, kapcsolat: https://ses.hu/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.A félreértések elkerülése végett a Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás során kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, webáruházban érvényesíthető.

2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

2.1.1 a www.ses.hu weboldalon, 2023.01.11 és 2023.02.01 18:59 között előregisztrál a weboldalon meghirdetett Samsung Unpacked eseményre,

2.1.1. továbbá 2023.02.01-én 19:00-kor Samsung Unpacked eseményen bejelentett új készülékekből 1 (egy) db-ot vásárol 2023.02.01 19:01 és 2023.02.28 23:59 között, (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”)

2.1.2. az alábbi magyarországi üzletek vagy webáruház valamelyikében: Samsung Experience Store üzletek és webáruház az alábbi felosztás szerint:

A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:

  • www.ses.hu webáruház;
  • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.);
  • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.);
  • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a);
  • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.);
  • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.);

(a továbbiakban valamennyi üzlet és webáruház együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

2.1.3. A Promócióban résztvevő termékek:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

2.1.4. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.5. Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

3.A Promóció tárgya

3.1. Amennyiben a Résztvevő 2023.02.01. napján 18 óra 59 percig regisztrál a Galaxy Unpacked eseményre a ses.hu/ajanlatok/eloregisztracio/ weboldalon, úgy 1 (egy) darab 20.000,- Ft értékű kedvezménykuponra válhat jogosulttá, amelyet a Résztvevő kizárólag a 2.1.2 pontban meghatározott weboldalon és üzletekben tud érvényesíteni, a 2.1.1 és 2.1.3 pontban meghatározott Galaxy termékek és okosóra, vezetéknélküli fülhallgató vagy mobiltartozék  együttes vásárlása esetén, és a kedvezményt az egyéb termék vásárlására tudja igénybe venni  legkésőbb 2023.02.28 napján 23 óra 59 percig. A kedvezmény a 2.1.1 és 2.1.3 pontban meghatározott készülékekre nem használható fel, kizárólag a vele egyidőben vásárolt okosóra, vezetéknélküli fülhallgató vagy Samsung mobiltartozékra és legfeljebb 20 000 Ft értékben.

A kedvezménykupont a Résztvevő által a Galaxy Unpacked eseményre történő regisztrációja során megadott email címre küldi meg a Szervező elektronikus úton. A kedvezménykupon által biztosított 20.000,- Ft értékű kedvezmény a 2.1.2 pontban meghatározott weboldalon és üzletekben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra. 

3.2. A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, akcióval, valamint más promócióval nem vonható össze.

3.3. A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4. 1 (egy) Résztvevő részére 1 (egy) darab kedvezmény kupon biztosítható a Promóciós Időszak alatt.

3.5.A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható, valamint kizárólag 2023.02.16. napjáig használható fel, a jelen Szabályzat 3.1. pontjában megjelölt feltételek szerint.

4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1. Az előregisztráció 2023.01.11-től 2023.02.01 18:59-ig tart.

4.2 A kuponok 2023.02.01 19 óra 01 perctől, 2023.02.28 23 óra 59 percig válthatóak be.

5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1. A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6. SZEMÉLYES ADATOK

6.1. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://ses.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7. Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://ses.hu/stronga-samsung-experience-store-20-000-ft-eloregisztracios-kedvezmeny-kupon-reszveteli-feltetelei-es-szabalyzata-strong/

Budapest, 2023. február 1

Strong&Unique Kft

Szervező