2023, Július, Promóciós szabályzatok

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÁRKÁD BUDAPEST ÚJRANYITÁSI PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

szaa

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1.            A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÁRKÁD BUDAPEST ÚJRNYITÁSI PROMÓCIÓ (szervezője a Strong &Unique Kft (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179, kapcsolat: https://ses.hu/) (a továbbiakban: „Szervező”).

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy A14
 • Samsung Galaxy A34 5G
 • Samsung Galaxy A54 5G
 • Samsung Galaxy S21FE
 • Samsung Galaxy S23
 • Samsung Galaxy S23+
 • Samsung Galaxy S23 Ultra okostelefont
 • Samsung Galaxy Watch 5 okosórát

 (a továbbiakban külön-külön „Promócióban Résztvevő Készülék” vagy együttesen: „Promócióban Résztvevő Készülékek”),

és ezzel egyidőben

 • Samsung tartozékot min. 10.000,- (azaz Tízezer forint) (Adatkábel, Autós kellék, Óraszíj, Fólia, Hálózati töltő, Külső akkumulátor, Memóriakártya, SSD, Tok, Vezetéknélküli töltő) vagy
 • Készülékbiztosítást[1]

(a továbbiakban külön-külön „Promócióban Résztvevő Kiegészítő” vagy együttesen „Promócióban Résztvevő Kiegészítők”)

vásárol együttesen legalább 150.000,- Ft (azaz egyszázötvenezer forint) értékben

(a továbbiakban: „Promóciós Értékhatár”)

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletben:

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

(a továbbiakban az üzlet: „Promócióban Résztvevő Üzlet” vagy „SES”).

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletben a Promóciós Értékhatárt elérő összegben, azaz legalább 150.000,- Ft (azaz egyszázötvenezer forint) értékben Promócióban Résztvevő Készüléket és ezzel egyidőben a Promócióban Résztvevő Kiegészítőt vásárol és felmutatja a kedvezményre jogosító kódját, úgy 10% (azaz tíz százalék) mértékű árkedvezményt (a továbbiakban: „Kedvezmény”) kaphat a vásárlás végösszegéből. A kedvezményre jogosító kódok az alábbi felületen kerülnek hirdetésre: Törzsvásárlói és feliratkozói hírlevél)

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, akcióval, valamint más promócióval nem vonható össze.

3.3.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         A Szervező felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 2 (kettő) darab Kedvezmény biztosítható a Promóciós Időszak alatt, valamint 1 (egy) Kedvezmény érvényesítése során a Résztvevő legfeljebb 5 (öt) darab Promócióban Résztvevő Terméket vásárolhat a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

4.            A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2023. július 26. napján 10 órától – 2023. július 26. napján 21 óráig, vagy a készlet erejéig, illetve visszavonásig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

4.3.         A Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a SES üzlet nyitvatartási idejében történő vásárlás alkalmával válik jogosulttá a Kedvezményre. A SES üzlet nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

5.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.            SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: (https://ses.hu/adatkezelesi-tajekoztato/)

6.2.         A Promócióban Résztevő Üzletben történő vásárlások során történő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Partnerek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

7.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Budapest, 2023. július 26.

Strong & Unique Kft.

Szervező


[1] Készülékbiztosítás szolgáltatás jelenleg kizárólag offline vásárlás során érhető el, valamint a Promócióban Résztvevő Partner által biztosított szolgáltatás. További információ a Promócióban Résztvevő Partnertől vagy a Promócióban Résztvevő Üzletben kapható.