2023, December, Promóciós szabályzatok

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE ONLINE BUNDLE AJÁNLATOK- PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

szaa

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

2023-11-01

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1. A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE ONLINE BUNDLE AJÁNLATOK- PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Strong & Unique Kft ((székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179, kapcsolat: https://ses.hu/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2. A félreértések elkerülése végett a Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás során kizárólag a Strong & Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu webáruházban érvényesíthető.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

2.1.1. a www.ses.hu weboldalon, 2023.11.01–től a promóció visszavonásáig vásárol egyidejűleg Galaxy A34, Galaxy A54 termékhez vagy Galaxy S23, Galaxy Z Flip5 vagy Galaxy Z Fold5 szériás termékhez vagy táblagéphez az 1.sz mellékletben feltüntetett ajánlatokból legalább 1 (egy) csomagajánlatot. (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”)

2.1.2. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3. Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

3. A Promóció tárgya

3.1.  Amennyiben a Résztvevő, a Promóciós Időszak alatt, a Promócióban Résztvevő webáruházban Galaxy A34, Galaxy A54 termékek vagy Galaxy S23, Galaxy Z Flip5 vagy Galaxy Z Fold5 szériás termékek vagy táblagépek valamelyikéből legalább 1 (egy) darabot vásárol, úgy az 1. számú mellékletben meghatározott tartozékokat, csomagajánlatként kedvezményesen tudja megvásárolni. A kedvezmény mértéke csomagonként eltérő lehet.

3.1. A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő webáruházban történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, akcióval, valamint más promócióval nem vonható össze.

3.3. A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4. 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény biztosítható a Promóciós Időszak alatt.

3.5. A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1. A Promóció 2023. november 1. napjától visszavonásig, vagy a készlet erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

4.2. Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő webáruházban található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1. A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6. SZEMÉLYES ADATOK

6.1. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://ses.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7. Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el:

Budapest, 2023. november 1.

Strong&Unique Kft

Szervező

1. sz. melléklet: A Résztvevő Galaxy S23 és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-US911CTEGWW EF-QS911CTEGWW EP-TA220NBEGEU
 
A Résztvevő Galaxy S23+ és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-US916CTEGWW EF-QS916CTEGWW EP-TA220NBEGEU  
A Résztvevő Galaxy S23 Ultra és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-US918CTEGWW EF-QS918CTEGWW EF-QS918CTEGWW  
 
A Résztvevő Galaxy A54 és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-UA546CTEGWW EF-QA546CTEGWW EP-TA800NBEGEU  
A Résztvevő Galaxy A34 és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-UA346CTEGWW EF-QA346CTEGWW EP-TA800NBEGEU  
A Résztvevő Galaxy Z Flip5 és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-XF73KKTEGWW  
A Résztvevő Galaxy Z Fold5 és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-OF94KKBEGWW  
A Résztvevő Galaxy Tab S9 és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-BX710PBEGWW EP-T4510XBEGEU  
A Résztvevő Galaxy Tab S9+ és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-BX810PBEGWW EP-T4510XBEGEU  
A Résztvevő Galaxy Tab S9 Ultra és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-BX910PBEGWW EP-T4510XBEGEU  
A Résztvevő Galaxy S21 FE és az alábbi termékek együttes vásárlása esetén az alábbi termékeket kedvezményesen éri el.
A kedvezményben szereplő SKU kódok
EF-QG990CTEGWW EP-TA800NBEGEU