2023, Július, Promóciós szabályzatok

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE RÁADÁS BUDS2 PRO” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

szaa

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE RÁADÁS BUDS2 PRO” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

2023-07-26

1.A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE RÁADÁS BUDS2 PRO” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Strong &Unique Kft ((székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179, kapcsolat: https://ses.hu/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.A félreértések elkerülése végett a Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás során kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, webáruházban érvényesíthető.

2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

2.1.1 a www.ses.hu weboldalon, 2023.07.26 13:00 és 2023.07.29 13:00 között előrendel a 2023.07.26-án 13:00-kor Samsung Unpacked eseményen bejelentett telefon valamelyikére (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”),

2.1.2. az alábbi magyarországi üzletek vagy webáruház valamelyikében: Samsung Experience Store üzletek és webáruház az alábbi felosztás szerint:

A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:

  • www.ses.hu webáruház;
  • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.);
  • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.);
  • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a);
  • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.);
  • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.);

(a továbbiakban valamennyi üzlet és webáruház együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

2.1.3. A Promócióban résztvevő termékek:

Samsung Galaxy Z Flip5 -256 GB
Samsung Galaxy Z Flip5 -512 GB
Samsung Galaxy Z Fold5 -256 GB
Samsung Galaxy Z Fold5 -512 GB
Samsung Galaxy Z Fold5 -1 TB

2.1.4. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.5. Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

3.A Promóció tárgya

3.1. Amennyiben a Résztvevő 2023.07.26. 13:00 és 2023.07.29 13:00 között előrendel a 2.1.3 pontban meghatározott készülékek valamelyikére, és a termék készletre kerülését követő 72 órán belül kifizeti azt, úgy a Résztvevő 1 (egy) darab Samsung Galaxy Buds2 Pro vezetéknélküli fülhallgatót kaphat ráadásként (a továbbiakban „Kedvezmény”), minden esetben az adott Promócióban Résztvevő Üzletben megtalálható készlet erejéig. A Kedvezmény színét kizárólag a Szervező, valamint az adott Promócióban Résztvevő Üzlet jogosult megválasztani üzleti, illetve további mérlegelési szempontok figyelembevétele alapján.

3.2. A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, akcióval, valamint más promócióval nem vonható össze.

3.3. A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Készülékeknek, továbbá a Promócióban Résztvevő Kiegészítőknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4. 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény biztosítható a Promóciós Időszak alatt.

3.5.A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható, valamint kizárólag 2023.07.26 13:00 és 2023.07.29 13:00 között előrendelt és az előrendelt termék készletre kerülését követő 72 órán belüli vételár térítés ellenében igényelhető a jelen Szabályzat 3.1. pontjában megjelölt feltételek szerint. A termék készletre kerüléséről a Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, az előrendeléskor leadott email címén.

4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.Az előrendelés időpontja 2023.07.26 13:00-tól 2023.07.29 13:00-ig.

4.2 Az előrendelt termék kifizetésének legkorábbi ideje: 2023.07.31, vagy a termék készletre kerülésétől (Résztvevő számára kiküldött email értesítéstől) számított 72 óra.

5. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1. A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6. SZEMÉLYES ADATOK

6.1. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://ses.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3. Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7. Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://ses.hu/a-samsung-experience-store-raadas-buds2-pro-reszveteli-feltetelei-es-szabalyzata/

Budapest, 2023. július 26

Strong&Unique Kft

Szervező