2023, Október, Promóciós szabályzatok

a „Samsung Galaxy Tab s9 fe TÁBLAGÉP széria és Samsung Galaxy Smarttag2 készülék bevezetési promóció” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

szaa

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

1.            A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         a „Samsung Galaxy Tab s9 fe TÁBLAGÉP szériA és Samsung Galaxy Smarttag2 készülék bevezetési promóció” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlásával és átadásával összefüggő feladatokat a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek önállóan, egymástól függetlenül látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, illetve magyar állampolgársággal rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      a Szervező által forgalmazott valamint a Magyar Telekom, Vodafone, Cellect, Strong&Unique és Bravophone által kiskereskedelmi forgalomba hozott

 • Samsung Galaxy Tab S9 FE wifi/LTE táblagépet
 • Samsung Galaxy Tab S9 FE+ wifi/LTE táblagépet vagy
 • Samsung Galaxy SmartTag2 készüléket

vagy tartozékot vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek” külön-külön: „Promócióban Résztvevő Termék”)

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”):

 • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak az alábbi felosztás szerint (a továbbiakban együttesen: „SES”):

A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház
  • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)
  • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)
  • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)
  • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)
  • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

A Bravophone Kft. által üzemeltetett:

 • www.sestore.hu webáruház
  • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)
  • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)
  • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)
  • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest Lövőház utca 2.)
  • Samsung Experience Store, Etele Pláza (1119 Budapest, Hadak útja 1.)
 • A Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett webáruház, amely a www.telekom.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Telekom); A Telekom-nál az 1.sz. kedvezmény érhető el;
 • A Vodafone Magyarország Zrt. által üzemeltetett üzletek és webáruház, amely a www.vodafone.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: Vodafone); A Vodafone-nál az 1.sz. kedvezmény érhető el;
 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház, amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Euronics”). Az Euronics-nál az 1.sz. 2.sz. és 3.sz. kedvezmények érhetőek el;
 • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház, amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Media Markt”). Az Media Markt-nál az 1.sz. 2.sz. és 3.sz. kedvezmények érhetőek el;
 • Az EXTREME DIGITAL- EMAG KFT. által üzemeltetett Extreme Digital – Emag üzletek és webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „eMAG”). Az eMAG-nál az 1.sz. 2.sz. és 3.sz. kedvezmények érhetőek el;
 • A Pepita Group Zrt. Által üzemeltetett webáruház, amely a www.pepita.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Pepita”). A Pepita esetében az 1.sz. 2.sz. és 3.sz. kedvezmények érhetőek el;
 • Az Alza.cz a.s. által üzemeltetett alza.hu webáruház, amely a www.alza.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Alza”). Az Alza esetében az 1.sz. 2.sz. és 3.sz. kedvezmények érhetőek el;
 • A BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetet webáruház, amely a www.bestbyte.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „BestByte”). Az BestByte-nál az 1.sz. 2.sz. és 3.sz. kedvezmények érhetőek el;

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Kedvezmények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

2.5.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy az egyes Promócióban Résztvevő Üzletekben igénybe vehető Kedvezmények eltérhetnek, amelyről a Résztvevő a jelen Szabályzatban valamint a Promócióban Résztvevő Üzletektől tájékozódhat.

3.            A Promóció tárgya

3.1.         A Résztvevő a jelen Promóció keretén belül a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletében megjelölt 3 (három) darab Kedvezmény közül jogosult választani (a továbbiakban: „Kedvezmények” vagy külön-külön: „Kedvezmény”), amely alapján a Résztvevő ráadás termékekre (a továbbiakban: „Ráadás Termék”) válhat jogosulttá a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt promóciós időszak alatt, az 1. sz. Mellékletben az adott Kedvezménynél meghatározott feltételek szerint.  

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.3.         A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérhetnek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az általa kiválasztott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

3.4.         A Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint.

3.5.         A Kedvezmények másra át nem ruházhatók, valamint készpénzre illetve más termékre át nem válthatók.

3.6.         A jelen Promócióban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

3.7.         A Szervező és a Lebonyolító a Ráadás Termék esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Ráadás Termék vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

3.8.       Ugyanakkor amennyiben a Ráadás Termék működésképtelen, úgy a Szervező az adott Résztvevő számára lehetőséget biztosít, hogy az adott Ráadás Termék átvételétől számított 17 (tizenhét) naptári napon belül a Résztvevő által észlelt problémát az alábbi e-mail címeken jelezze a Szervező részére:galaxy_tab_s9_fe_promocio@ogilvy.com. Ebben az esetben a Szervező megbízásából a Vállalkozó felveszi a kapcsolatot az érintett Résztvevővel, és egyezteti a Ráadás Termék megvizsgálásának, valamint – az észlelt probléma beigazolódásának esetében – a Ráadás Termék cseréjének menetét. A Szervező minden esetben fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Ráadás Termék megjelölt hibáját megvizsgálja, valamint, hogy amennyiben beigazolódik, hogy a Ráadás Termék működése során nem tapasztalható az észlelt probléma, úgy a Ráadás Termék kicserélésére vonatkozó igényt elutasítsa.

4.            A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció időtartama 2023. október 6. napján 10 óra 00 perctől, 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig, vagy Promócióban Résztvevő Termékek vagy a Ráadás Termékek készletének erejéig, illetve visszavonásig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”). A Kedvezmények időtartamáról a Részvevő az 1. sz. Mellékletben tájékozódhat részletesebben.

4.1.1       A Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlásának időszaka: a jelen Promóció keretén belül 2023. október 6. napján 10 óra 00 perctől, 2023. október 31. napján 9 óra 00 percig tudja megvásárolni a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek Megvásárlásának Időszaka”).

4.1.2.      Ráadás Termék igénylésének időszaka: a Résztvevő a jelen Szabályzat 1.sz. Mellékletében megjelölt 1. sz, 2. sz, és 3. sz. Kedvezmények keretén belül érvényesíthető Ráadás Terméket 2023. október 11. napján 10 óra 00 perctől 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig, vagy a Ráadás Termékek készletének erejéig tudja igényelni (a jelen szabályzatban: „Ráadás Termékek Igénylésének Időszak”) a Samsung Members alkalmazásban, mely letölthető a megvásárolt Galaxy Tab S9 FE tablet széria valamely termékén, vagy elérhető Samsung készüléktől függetlenül az alábbi weboldalon keresztül: Samsung Members Program | Kedvezmények | Samsung Magyarország .

4.2          A különböző, promócióban Résztvevő Partnereknél a Promóció időtartama eltérő lehet.

5.            A RÁADÁS TERMÉK IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATA A MEMBERS APPLIKÁCIÓBAN, VAGY A MEMBERS WEBOLDALON

5.1.         A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Terméken belép a Samsung Members alkalmazásba, elolvassa, majd elfogadja az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, majd rákattint az ’Indítás’ gombra.

5.1.1.      A Résztvevő a ’Kedvezmények’ fül alatt rákattint a „Samsung Galaxy Tab S9 FE/ FE+ – ráadás termék igénylése”ablakra, majd ezt követően a ’Tudj meg többet’ gombra.

5.2.         A Résztvevő belép a Samsung Members alkalmazásba, elolvassa, majd elfogadja az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, majd rákattint az ’Indítás’ gombra.

5.2.1.      A Résztvevő a ’Kedvezmények’ fül alatt rákattint a „Samsung Galaxy SmartTag2 – ráadás termék igénylése” bannerre, majd ezt követően a ’Tudj meg többet’ gombra.

5.3.         A Résztvevő az alábbi weboldalon: Samsung Members Program | Kedvezmények | Samsung Magyarország belép a felületre, majd rákattint a „Samsung Galaxy SmartTag2 – ráadás termék igénylése” bannerre, majd ezt követően a ’Tudj meg többet’ gombra.

                5.3.1.      A Résztvevő megadja a következő személyes adatait: (i) vezetéknév; (ii) keresztnév; (iii) e-mail cím; (iv) születési dátum; (v) telefonszám.

5.3.2.      A Résztvevő ezt követően megadja a pontos címet, ahova a Ráadás Termék kiszállítását kérni szeretné a következő adatok megadásával: (i) irányítószám; (ii) város; (iii) megye, (iv) utca; (v) házszám.

5.3.3.      A Résztvevő kiválasztja a ’Termék információ’ legördülő menüből, hogy milyen terméket vásárolt, majd feltölti a Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számlát, vagy számla másolatát jól olvasható minőségben[1].

5.3.4.      Samsung Galaxy Tab S9 FE vagy Samsung Galaxy Tab S9 FE+ táblagép vásárlása esetén minden esetben csak szürke színű ráadás Samsung Galaxy Buds FE vezeték nélküli fülhallgató termék igényelhető.

5.3.5.      1 db Samsung Galaxy SmartTag2 készülék vásárlása esetén, legyen az fehér vagy fekete színű, minden esetben csak fekete színű ráadás termék igényelhető.

5.3.6.      4 db-os Samsung Galaxy SmartTag2 Pack vásárlása esetén, amelyben 2 db fekete és 2 db fehér SmartTag2 készülék található, azonos 4 db-os Pack ráadás termék igényelhető szintén 2 db fehér és 2 db fekete színnel.

5.3.7.      A Résztvevő ezt követően megadja a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásának pontos dátumát (amely dátum az előrendelés időpontját jelenti).

5.3.8.      A Résztvevő a ’Következő’ gombra kattint, ahol megjelenítésre kerül a számára elérhető Ráadás Termék.

5.3.9.      A Résztvevő ezt követően az ’Összefoglaló’ gombra kattint, ahol az alkalmazás kéri, hogy igazolja vissza az önként megadott információk és a feltöltött dokumentum helyességét és valós mivoltát, valamint, hogy erősítse meg részvételét a ’Regisztrálás’ gombra történő kattintással.

5.3.10.   Az oldal alján az ’Általános Szerződési Feltételek’ elfogadását követően, a ’Regisztrálás’ gombra kattintással véglegesíthető a regisztrációs folyamat.

5.3.11.   A regisztrációs folyamat véglegesítését követően a Résztvevő egy egyedi regisztrációs kódot tartalmazó visszaigazolást kap az alkalmazáson belül, valamint a Szervező e-mailben is értesítést küld a Résztvevő számára amelyben megerősítésre kerül a regisztrációja. A Szervező e-mailben történő értesítése nem automatikusan, valamint nem az alkalmazáson belül történő regisztrációval egyidőben történik meg.

5.3.12.   A Szervező minden egyes Ráadás Termék igénylésének jogosságát megvizsgálja, és erről e-mailben visszajelzést küld valamennyi Résztvevő részére. A Szervező a Ráadás Terméket az igénylést jóváhagyó e-mail-t követően maximum 28 nappal juttatja el a Résztvevő számára. A Ráadás Termék kiszállítását a Tervező megbízásából a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. végzi el.

5.3.13.   Amennyiben a Ráadás Termék igénylése jogos (vagyis bizonyítást nyer, hogy a Promócióban Résztvevő Terméket a promóciós időszak alatt vásárolták meg, valamint, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve, hogy a Résztvevő megfelel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek), úgy a Vállalkozó által megbízott Alvállalkozó a várható kiszállítás időpontjáról értesítést küld a Résztvevőnek, a Résztvevő által megadott telefonszámon és / vagy e-mail címen.

5.4.         A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Résztvevő Ráadás Termék igénylését elutasíthatja, amennyiben az nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt valamennyi követelménynek.

6.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE, VAGY KISZÁLLíTÁSA

6.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

6.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek átvételének, vagy kiszállításának időpontja és módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérő. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek átvételének, vagy kiszállításának módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

7.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

7.1.         A Kedvezményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Kedvezmények biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8.            SZEMÉLYES ADATOK

8.1.         A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről a Szervező https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatójában, valamint az „Adatkezelési tájékoztató a „SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE TÁBLAGÉP SZÉRIA ÉS SAMSUNG GALAXY SMARTTAG2 TARTOZÉK BEVEZETÉSI PROMÓCIÓHOZ” elnevezésű dokumentumból tájékozódhat.

8.2.         A Promócióban Résztevő Termékek megvásárlásakor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

9.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1.         A Kedvezmények biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

9.3.         A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Samsung Webáruházat, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Samsung Webáruházat, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak a promócióval kapcsolatban, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4.         A Szervező kizárja a felelősségét a Samsung Webáruház és a Kedvezmények érvényesíthetőségének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.5.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a promócióból.

9.6.         Amennyiben a Résztvevő a vásárlás véglegesítését megelőzően bezárja a böngésző ablakot vagy, amennyiben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.7.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

9.8.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

9.9.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

9.10.       Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

9.11.       Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS a Samsung Galaxy Tab s9 fe TÁBLAGÉP szériA és Samsung Galaxy Smarttag2 készülék bevezetési promócióhoz
 
Az adatkezelő
 
Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”, vagy „Adatkezelő”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.  
Az adatkezelés megnevezése és célja; az adatfeldolgozók
 
A Samsung, mint adatkezelő a Samsung Galaxy Tab s9 fe TÁBLAGÉP szériA és Samsung Galaxy Smarttag2 készülék bevezetési promócióban (a továbbiakban: „Promóció”) (a továbbiakban: „Promóció”) a résztvevők (a továbbiakban: „Résztvevő”) a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-10-041153; adószám: 10220993-2-42; a továbbiakban: „Lebonyolító”), valamint a Szervező által megbízott szállítmányozással foglalkozó MGCargo Márton és Gábor Kft. (székhely: H-1094 Budapest, Mihalkovics u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-566062; adószám: 12218871-2-43; a továbbiakban: „Vállalkozó”) (a továbbiakban a Lebonyolító, valamint a Vállalkozó együttesen: „Adatfeldolgozók”) látják el. Ilyen feladat például: a Résztvevővel történő kommunikáció, valamint a Kedvezmény Résztvevő részére történő eljuttatásának megszervezése. A Samsung, mint adatkezelő tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Promócióban résztvevő kiskereskedelmi partnerektől, mint adatszolgáltatóktól az eladott Promócióban résztvevő termékek IMEI listáját bekérheti, annak ellenőrzése végett, hogy az adott Kedvezmény igénylésnél feltüntetett Promócióban résztvevő termék valóban megvásárlásra került-e. A Promócióban Résztvevő Üzletek a készülékvásárlás során megadott személyes adatokat az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint kezelik.  
A Lebonyolító megbízásából résztvevő további adatfeldolgozók A Promóció lebonyolításával összefüggő, a Kedvezmény az Érintett részére történő fizikai eljuttatásával (a továbbiakban „Feladat”) kapcsolatos feladatok végrehajtását a Lebonyolító által megbízott vállalkozó, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) (a továbbiakban: „Alvállalkozó”) látja el. A Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos informatikai környezetet és rendszert a VMLY&R Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-064225; adószám: 10361942-2-43) biztosítja. A Lebonyolító az Alvállalkozó részére csak a Feladat ellátásához feltétlenül szükséges adatokat adja át, melyeket az Alávállalkozó a saját adatvédelmi elveinek megfelelően kezel, melyekről további információ az alábbi oldalon érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat.  
 
Az adatkezelés jogalapja
 
Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Promóció) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél.
 
A kezelt adatok köre
 
A Samsung a Promócióval kapcsolatban a Résztvevők alábbi adatait kezeli:   Résztvevő teljes neve;Résztvevő születési dátuma (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Résztvevő a 18. életévét betöltötte-e);Résztvevő lakcíme vagy postázási címe;Résztvevő telefonszáma;A Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számla másolata, amelyen a fentieken túl az alábbi adatok kerülhetnek feltüntetésre:A Promócióban résztvevő termék vásárlását igazoló számla sorszáma és kiállításának dátuma;A kiskereskedelmi egység neve és címe, ahol a Promócióban Résztvevő Terméket a Résztvevő megvásárolta;A Promócióban résztvevő termék megnevezése, azonosítószáma és mennyisége, IMEI száma, modellkódja, gyári száma, nettó és bruttó vételára;A Promócióban Résztvevő Termék vásárlásának időpontja.    
 
Az adatkezelés időtartama
 
A szerződés (Promóció) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:   A Résztvevők személyes adatai az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.  
Amennyiben a Résztvevők személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Résztvevők részére nyújtott kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a vonatkozó személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.  
Ha a Résztvevők személyes adatait a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az a vonatkozó személyes adatokat csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.
Amennyiben a Résztvevők személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Résztvevők részére nyújtott kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a vonatkozó személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek
 
A személyes adatokhoz a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.
 
Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal
 
A Résztvevők személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.
 
A Samsung a Résztvevők személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
 
9.1       Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok   Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalra.   A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.   A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.   9.2       Az érintett hozzáférési joga   Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:   az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ésha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;   Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.   Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.   9.3       A helyesbítéshez való jog   Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.   9.4       A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagya személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.   Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagyjogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.   9.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.   Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.   9.6       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség   A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.   9.7       A tiltakozáshoz való jog   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.   Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.   9.8       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog   Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).   9.9       A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog   Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.   Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.   9.10     A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog   Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.   A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Budapest, 2023. október 6.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2023 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. sz. Melléklet

Kedvezmények  
1. sz. Kedvezmény:. Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt Samsung Galaxy Tab S9 FE vagy Samsung Galaxy Tab S9 FE+ táblagépet vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy az alábbi táblázatban foglalt Samsung Galaxy Buds FE vezeték nélküli fülhallgatóra válhat jogosulttá Ráadás Termékként a Promócióban Résztvevő Termékek vagy a Rádadás Termék készletének erejéig vagy visszavonásig.
A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy Tab S9 FE és Samsung Galaxy Tab S9 FE+ tablet modellkódjai:A Samsung Galaxy Tab S9 FE és Samsung Galaxy Tab S9 FE+-hoz igényelhető ráadás Samsung Galaxy Buds FE készülék modellkódja:1. sz. Kedvezmény érvényessége:
SM-X510NZAAEUE SM-X516BZAAEUE SM-X510NLGAEUE SM-X510NZSAEUE SM-X516BZSAEUE SM-X610NZAAEUE SM-X616BZAAEUE SM-X610NZSAEUESM-R400NZAAEUE2023. október 6. napján 10 óra 00 perctől kezdődően 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig.
 
2. sz. Kedvezmény: Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt az alábbi táblázatban megjelölt Samsung Galaxy SmartTag2 tartozékot vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy az alábbi táblázatban foglalt Samsung Galaxy SmartTag2 tartozékra válhat jogosulttá Ráadás Termékként a Promócióban Résztvevő Termékek vagy a Rádadás Termék készletének erejéig vagy visszavonásig
A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy SmartTag2 kiegészítő modellkódjai:A Samsung Galaxy SmartTag2 tartozékhoz igényelhető ráadás Samsung Galaxy SmartTag2 tartozék modellkódja:2. sz. Kedvezmény érvényessége:
EI-T5600BBEGEU EI-T5600BWEGEU  EI-T5600BBEGEU  2023. október 6. napján 10 óra 00 perctől kezdődően 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig.
 
3. sz. Kedvezmény: Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt Samsung Galaxy SmartTag2 – 4 Pack tartozékot vásárol a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében, úgy az alábbi táblázatban foglalt Samsung Galaxy SmartTag2 – 4 Pack tartozékra válhat jogosulttá Ráadás Termékként a Promócióban Résztvevő Termékek vagy a Rádadás Termék készletének erejéig vagy visszavonásig
A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy SmartTag2 kiegészítő modellkódja:A Samsung Galaxy SmartTag2 tartozékhoz igényelhető ráadás Samsung Galaxy SmartTag2 tartozék modellkódja:3. sz. Kedvezmény érvényessége:
EI-T5600KWEGEU  EI-T5600KWEGEU2023. október 6. napján 10 óra 00 perctől kezdődően 2023. november 30. napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig.

[1] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a nem jó minőségben feltöltött (pl. nehezen olvasható, a feltüntetett adatok egy részét kitakaró, stb.) számlamásolatokat nem áll módjában elfogadni.