A „SAMSUNG HÉT PRomóció a samsung experience store üzletekben”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG HÉT PRomóció a samsung experience store üzletekben” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Kedvezmény átadásával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a BRAVOPHONE Kft. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; cégjegyzékszám: 01-09-968000; a továbbiakban: „BRAVOPHONE”) látják el (a továbbiakban a Strong & Unique és a BRAVOPHONE együttesen: „Promócióban Résztvevő Partnerek”, külön-külön: „Promócióban Résztvevő Partner”).

1.3.         A félreértések elkerülése végett a Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás során kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, valamint a BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett https://www.sestore.hu webáruházakban érvényesíthető, a jelen Promócióban tehát a Szervező által üzemeltetett https://www.samsung.com/hu weboldalon keresztül közvetlenül történő vásárlások nem vesznek részt.

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletében megjelölt kedvezmények (a továbbiakban: „Kedvezmények”) közül legalább egyet érvényesít

(a továbbiakban a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletében megjelölt termékek: „Promócióban Résztvevő Termékek” vagy külön-külön: „Promócióban Résztvevő Termék”);

 

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek vagy webáruházak valamelyikében:

 

 • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak az alábbi felosztás szerint (a továbbiakban együttesen: „SES”)[1]:

 

 • A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:
 • ses.hu webáruház;
 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.);
 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a);
 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.); valamint

 

A BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett:

 • sestore.hu webáruház;
 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.);
 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.);
 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.);
 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.);
 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.);

 

(a továbbiakban valamennyi üzlet és webáruház együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

 

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 1. A Promóció tárgya

3.1.         A Résztvevő a jelen Promóció keretén belül a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletében megjelölt 6 (hat) darab Kedvezmény (a továbbiakban külön-külön: „Kedvezmény” vagy együttesen „Kedvezmények”) közül jogosult választani, amely során az adott Kedvezmény típusától függően árkedvezményben, vagy ráadás termékben részesülhet az 1. sz. Mellékletben az adott Kedvezménynél meghatározott feltételek szerint a Promóció időtartama alatt, valamint minden esetben a készlet erejéig. A ráadás termékek színét kizárólag a Szervező, valamint az adott Promócióban Résztvevő Üzlet jogosult megválasztani üzleti, illetve további mérlegelési szempontok figyelembe vétele alapján.

3.2.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Promóció keretén belül a Kedvezmények által biztosított százalékban meghatározott árkedvezmények kizárólag külön – tehát együttesen összevonva nem – érvényesíthetőek. A százalékban meghatározott árkedvezmény minden esetben az adott Promócióban Résztvevő Termék végfelhasználói árából kerül levonásra.

3.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek, valamint a Kedvezménynek az adott Promócióban Résztvevő Üzletben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 1. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2021. október 25. napján 00 óra 01 perctől – 2021. november 01. napján 23 óra 59 percig, vagy minden Kedvezmény esetében a készlet erejéig, illetve egységesen visszavonásig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         A Résztvevő offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás esetén a Promóciós Időszak alatt a SES üzletek nyitvatartási idejében, vagy online vásárlás során a Promóciós Időszak alatt véglegesített vásárlások alkalmával válik jogosulttá a Kedvezményre. A SES üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

4.3.         A Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt biztosítja, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek, valamint a ráadás termékeknek az adott Promócióban Résztvevő Üzletben található készleteinek erejéig.

 1. A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE, VALAMINT A RÁADÁS TERMÉKEK ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különböznek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a kedvezmény termékek átvételének időpontja és módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különböznek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék, valamint a kedvezmény termék átvételének időpontjáról és módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.3.         Mivel a jelen Promóció során a Promócióban Résztvevő Termékek végfelhasználók részére történő értékesítésében a Szervező nem vesz részt, így a kiszállítással, vagy átvétellel kapcsolatban további tájékoztatást kizárólag a Promócióban Résztvevő Üzletek tudnak adni.

5.4.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

 1. 6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

7.2.         A Promócióban Résztevő Üzletekben történő vásárlások során történő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Partnerek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

 1. 8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/.

 

Budapest, 2021. október 25.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

 1. Melléklet

 

1. sz. Kedvezmény: A Résztvevő 30% árkedvezménnyel vásárolhatja meg a megjelölt Samsung okosórákat

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung okosórák modellkódjai:

A jelen Kedvezmény által biztosított árkedvezmény mértéke:

 

SM-R820NZDAXEH

SM-R820NZKAXEH

SM-R820NZSAXEH

SM-R830NADAXEH

SM-R830NZDAXEH

SM-R830NZKAXEH

SM-R830NZSAXEH

SM-R840NZKAEUE

SM-R840NZSAEUE

SM-R850NZDAEUE

SM-R850NZSAEUE

A 30% (azaz Harminc százalék) árkedvezmény a megjelölt Promócióban Résztvevő Termékek végfelhasználói árából.

 

 

 

2. sz. Kedvezmény: A Résztvevő 15% árkedvezménnyel vásárolhatja meg a megjelölt Samsung Galaxy Tab S7 Fe táblagépeket

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy Tab S7 FE modellkódjai:

A jelen Kedvezmény által biztosított árkedvezmény mértéke:

 

SM-T733NZSAEUE

SM-T733NLGAEUE

SM-T733NZKAEUE    

SM-T736BZKAEUE

SM-T736BZSAEUE

SM-T736BLGAEUE

 

A 15% (azaz Tizenöt százalék) árkedvezmény a megjelölt Promócióban Résztvevő Termékek végfelhasználói árából.

 

 

 

3. sz. Kedvezmény: A Résztvevő Samsung Galaxy Z Fold3 5G vásárlása esetén Samsung Galaxy Buds Pro és Note Package termékeket kaphat ráadásként

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy Z Fold3 5G modellkódjai:

A Galaxy Galaxy Z Fold3 5G mellé adható Samsung Galaxy Buds Pro és Note Package modellkódjai:

 

SM-F926BZGGEUE

SM-F926BZKDEUE

SM-F926BZKGEUE

SM-F926BZSDEUE

SM-R190NZKAEUE

SM-R190NZVAEUE

SM-R190NZSAEUE

 

ÉS

 

EF-FF92KKBEGEE

 

 

 

4. sz. Kedvezmény: A Résztvevő Samsung Galaxy Z Flip3 5G vásárlása esetén Samsung Galaxy Buds Pro terméket kaphat ráadásként

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy Z Flip3 5G modellkódjai:

A Galaxy Galaxy Z Flip3 5G mellé adható Samsung Galaxy Buds Pro modellkódjai:

 

SM-F711BLVEEUE

SM-F711BLVFEUE

SM-F711BZEAEUE

SM-F711BZEBEUE

SM-F711BZEEEUE

SM-F711BZEFEUE

SM-F711BZGAEUE

SM-F711BZGBEUE

SM-F711BZKAEUE

SM-F711BZKBEUE

SM-F711BZKEEUE

SM-R190NZKAEUE

SM-R190NZVAEUE

SM-R190NZSAEUE

 

 

 

 

 

 

 

5. sz. Kedvezmény: A Résztvevő a megjelölt Samsung Galaxy S21 szériás okostelefonok vásárlása esetén Samsung Galaxy Buds Live terméket kaphat ráadásként

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy S21 szériás okostelefonok modellkódjai:

A megjelölt Samsung Galaxy S21 szériás okostelefonok mellé adható Samsung Galaxy Buds Live modellkódja:

 

 

SM-G991BZVDEUE

SM-G991BZVGEUE

SM-G991BZADEUE

SM-G991BZAGEUE

SM-G991BZWDEUE

SM-G991BZIDEUE

SM-G996BZVDEUE

SM-G996BZKDEUE

SM-G996BZKGEUE

SM-G996BZSDEUE

SM-G996BZSGEUE

SM-G998BZKDEUE

SM-G998BZKGEUE

 

SM-G998BZSDEUE

SM-G998BZSGEUE

SM-G998BZKHEUE

 

 

SM-R180NZKAEUE

SM-R180NZNAEUE

SM-R180NZWAEUE

 

 

 

6. sz. Kedvezmény: A Résztvevő a megjelölt Samsung Galaxy Watch4 és Galaxy Watch4 Classic okosórák vásárlása esetén Samsung óraszíj terméket kaphat ráadásként

 

A jelen Kedvezményben résztvevő Samsung Galaxy Watch4 és Galaxy Watch4 Classic okosórák modellkódjai:

A megjelölt Samsung Galaxy Watch4és Galaxy Watch4 Classic okosórák mellé adható Samsung óraszíjak modellkódja

 

SM-R860NZDAEUE

SM-R860NZKAEUE

SM-R860NZSAEUE

SM-R865FZDAEUE

SM-R865FZKAEUE

SM-R865FZSAEUE

SM-R870NZGAEUE

SM-R870NZKAEUE

SM-R870NZSAEUE

SM-R875FZGAEUE

SM-R875FZKAEUE

SM-R875FZSAEUE

SM-R880NZKAEUE

SM-R880NZSAEUE

SM-R890NZKAEUE

SM-R890NZSAEUE

SM-R895FZKAEUE

SM-R895FZSAEUE

ET-SHR88SAEGEU

ET-SHR88SBEGEU

ET-SHR88SGEGEU

ET-SHR88SNEGEU

ET-SHR88SPEGEU

ET-SHR88SREGEU

ET-SHR88SSEGEU

ET-SHR88SWEGEU

ET-SHR88SYEGEU

ET-SHR89LAEGEU

ET-SHR89LBEGEU

ET-SHR89LGEGEU

ET-SHR89LNEGEU

ET-SHR89LPEGEU

ET-SHR89LREGEU

ET-SHR89LSEGEU

ET-SHR89LWEGEU

ET-SHR89LYEGEU

ET-SFR85SJEGEU

ET-SFR86SBEGEU

ET-SFR86SGEGEU

ET-SFR86SMEGEU

ET-SFR86SNEGEU

ET-SFR86SPEGEU

ET-SFR86SREGEU

ET-SFR86SSEGEU

ET-SFR86SWEGEU

ET-SFR86SYEGEU

ET-SFR87LBEGEU

ET-SFR87LGEGEU

ET-SFR87LMEGEU

ET-SFR87LNEGEU

ET-SFR87LPEGEU

ET-SFR87LREGEU

ET-SFR87LSEGEU

ET-SFR87LWEGEU

ET-SFR87LYEGEU

ET-SFR88SBEGEU

ET-SFR88SGEGEU

ET-SFR88SWEGEU

ET-SFR89LSEGEU

ET-SFR89LWEGEU

ET-SXR86SBEGEU

ET-SXR86SWEGEU

 

 

 

 

[1] A Promóció online és offline vásárlás során egyaránt elérhető. A jelen Promóció által biztosított Kedvezmény online vásárlás esetén kizárólag a Strong&Unique Kft. által üzemeltetett https://www.ses.hu, valamint a BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett https://www.sestore.hu webáruházakon keresztül történő vásárlások során érvényesíthető, a jelen Promócióban tehát a Szervező által üzemeltetett https://www.samsung.com webáruházban történő közvetlen vásárlások nem vesznek részt.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése