Általános szerződési feltételek

Frissítve: 2023.09.14.

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Strong & Unique Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Vállalkozás); és a vállalkozás által a ses.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (vállalkozás és ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://ses.hu/ weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a vállalkozás vagy közreműködője által történik.

A vállalkozás adatai

  • Név: Strong & Unique Kft.
  • Székhely és levelezési cím:1037 Budapest, Csillagszem utca 15.
  • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
  • Telefonszáma: +36 1 439 0000
  • Cégjegyzékszám: 01-09-701179
  • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
  • Adószám:12740837-2-44

Tárhelyszolgáltató adatai

 • Cégnév: Sigmanet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-879863
 • Adószám: 13919252-2-41
 • E-mail: info@sigmanet.hu
 • Weboldal: https://sigmanet.hu/

Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a ses.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Samsung Experience Store Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Samsung Experience Store Online áruházban történő vásárlást – egyebek mellett – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

1.2. A Samsung Experience Store Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Samsung Experience Store Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a vállalkozás azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Strong & Unique Kft.

  • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1037 Budapest, Csillagszem utca 15.
  • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől-csütörtökig: 9.00-17.00, pénteken: 9.00-15.00)
  • Telefon:+36 1 439 0000
  • Internet cím: https://ses.hu/
  • elektronikus levelezési címe (e-mail): info@ses.hu
 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A regisztrációs adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A vállalkozást az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a vállalkozásnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A vállalkozás minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre (https://ses.hu/my-account/kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban  (https://ses.hu/my-account/edit-account/) van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.  A vállalkozást a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3.A vállalkozás jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben az ügyfél valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztráció során, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a Samsung Experience Store Online áruház rendeltetésszerű használata. A vállalkozás jogosult továbbá a korábban létrehozott regisztrációt törölni, amennyiben a Samsung Experience Store Online áruház használata (ideértve különösen: megrendelés) esetén az ügyfél részéről visszaélést, joggal való visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

 1. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A vállalkozás szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

3.5. A megrendelést a vállalkozás Weboldalán keresztül regisztrált ügyféltől, vagy “vendég” felhasználótól akkor fogadja el, ha az ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a vállalkozástól.) A vállalkozást az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A vállalkozás jogosult visszautasítani a „vendég” felhasználó megrendelését, vagy a „vendég felhasználó” fizetési módjait korlátozhatja, ha az ügyfél valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a Samsung Experience Store Online áruház rendeltetésszerű használata.

Megrendelés feladására a Samsung Experience Store Online áruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem” gomb használatával teheti kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen bejelentkezhet a korábban létrehozott fiókjába, vagy vendég felhasználóként is leadhatja megrendelését, a számlázási és szállítási adatok megadásával, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül. Az átvételi mód kiválasztása után, választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés vállalkozás részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a vállalkozás késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a vállalkozáshoz megérkezett.

5.2. Az ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg vállalkozástól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

5.3. Ha az ügyfél rendelését már elküldte a vállalkozás részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a vállalkozás felé.

5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A vállalkozás a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Ha egy ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.1.1. A szállítási költség, bruttó 15.000 Ft összeget el nem érő megrendelés esetén, felszámításra kerül, melynek díja bruttó 990 Ft.

6.1.2. SAMSUNG Express szállítási szolgáltatási feltételek: A szolgáltatás jelenleg szünetel.

6.2. Meghatározott órára történő kiszállítást a vállalkozásnak nem áll módjában vállalni. A Weboldalon esetlegesen megjelenített szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

6.3. A megrendelt terméket – az ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a vállalkozás telephelyein:

  • Samsung Experience Store – Westend– 1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend City Center Bevásárlóközpont
  • Samsung Experience Store – Árkád Budapest– 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A Árkád Bevásárlóközpont
  • Samsung Experience Store – Debrecen– 4029 Debrecen, Csapó utca 30. Fórum Bevásárlóközpont
  • Samsung Experience Store – Miskolc– 3530 Miskolc, Városház tér 9.
  • Samsung Experience Store – Szeged– 6724 Szeged, Londoni körút 3. 1. em. Árkád Bevásárlóközpont

6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a vállalkozás az ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. A rendelési folyamat befejezése előtt az ügyfél választhat a megjelenő fizetési módok közül.

Fizetési módok:

  • Utánvét– Házhozszállítás esetén – esetén a fizetés a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. által elfogadott fizetőeszközökkel lehetséges, kizárólag 20.000 Ft-ot meghaladó megrendelés leadása esetén.
  • Bank/hitelkártya– a tranzakció biztonságáról pénzügyi partnerünk, az Az OTP Mobil Kft. gondoskodik. A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.
  • Banki átutalás (kérjük vegye figyelembe, hogy a csomag kiszállítását csak az összeg beérkezése után tudjuk megkezdeni, amennyiben a rendelés pillanatában Samsung Experience Store Online áruházban raktáron van a keresett termék. Amennyiben nincs, a vételár számlánkon történt jóváírása, és a termék raktárba érkezése után tudjuk a csomag összekészítését megkezdeni). A termék kifizetésével kapcsolatban az Önnél felmerülő összes költség, – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illeték, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége, vagy banki készpénz befizetés költsége – Önt terheli. Kérjük, hogy utalás előtt informálódjon számlavezető bankjánál az adott utalásnál felmerülhető költségekről, és ezeket számolja rá az utalandó összegre.
  • OTP Áruhitel – Bővebb információ ide kattintva olvasható!

6.6. Hitelkártyával/bankkártyával történő fizetés kezelőcége az OTP Mobil Kft.  Fizetési tájékoztatójuk ide kattintva olvasható el.

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra!
Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.)

6.7. A fizetés során beírt adatokat a Samsung Experience Store Online áruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

A termék kifizetésével kapcsolatban az ügyfél érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben az ügyfelet terheli.

6.8. Strong & Unique Kft. tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a Samsung Experience Store Online áruház történt termékértékesítés során a Vásárló jogosult eldönteni, hogy az elérhető fizetési módok – köztük az előre fizetést is – közül melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a 6.9. pontban részletezett teljesítési időpont.

6.9. A vállalkozás felhívja a Vásárlók figyelmét arra is, hogy a Samsung Experience Store Online áruházban történt termékértékesítés esetén a teljesítési időpont az a nap, amikor az árut a vállalkozás, a kiszállítást végző logisztikai partnernek átadja. Azaz az átadás napja kerül az Áfatörvény szerinti, számviteli bizonylaton feltüntetésre, mint a teljesítés időpontja.

A vállalkozás által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

6.10.  A vállalkozás felhívja a Vásárlók figyelmét arra is,  hogy a Samsung Experience Store Online áruházban történt használt termék értékesítés esetén (mely tényre a vállalkozás minden esetben kifejezetten felhívja a Vásárlók figyelmét) a vállalkozás közvetítőként jár el, mely tartós közvetítői jogviszony keretében az adásvételi szerződést meghatalmazottként jogosult megkötni a Sau Holding Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15., cégjegyzékszáma: 01-09-989874, adószáma: 24087704-2-41) nevében, azaz ezen termékek eladója nem a vállalkozás, hanem a  Sau Holding Kft.

Használt termék értékesítése esetén egyes jótállásra és szavatosságra vonatozó szabályok az általánostól eltérhetnek a jelen általános szerződési feltételekben írtak szerint.

Használt termék esetén a fogyasztónak minősülő vásárló az elállási jogát a jelen ÁSZF szerint gyakorolhatja közvetlenül a vállalkozásnak megküldött nyilatkozatával, de elállási nyilatkozatát a  Sau Holding Kft-nek közvetlenül is megteheti.

 ELÁLLÁS JOG

7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy ügyfélre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

7.1.1.A Fogyasztó jogosult tizennégy (14) napon belül az adásvételi  szerződéstől indokolás nélkül elállni, vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést felmondani. Ezen elállási jogát

 1. a) az árunak,
  b) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
  c) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  d) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától gyakorolhatja.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja a felmondási jogát.

7.1.2. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.1.3. Kivételek az elállási/felmondási jog alól:

A Fogyasztó nem gyakorolhatja a 7.1.1. pontban meghatározott jogát

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
  b) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (Füldugó, Fülhallgató);
  c) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
  d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  e) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 7.1.1. szerinti jogát, továbbá a Szolgáltató erről a jogszabályok szerint visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére.

7.2. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.2.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát el kell juttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a vállalkozás részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken keresztül (https://ses.hu/elallas-a-vasarlastol/) elérhető elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a vállalkozás részére.

7.2.2. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket haladéktalanul a vállalkozás részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén a vállalkozás szaküzletei, valamint átvevőpontja a Fogyasztó rendelkezésére állnak.

7.2.3. A termék vállalkozás címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás külön vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére vállalkozás gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a vállalkozás által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a vállalkozás ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét vállalkozás ügyfélszolgálata fogadja.

7.2.4. A vállalkozásnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.2.5. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a vállalkozás visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

7.2.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a vállalkozás, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.2.7. A Fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti az ezt meghaladó értékcsökkenés, illetve az ehhez kapcsolódó észszerű költségeinek megtérítését.

7.2.8. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

7.3. A vállalkozás felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a jelen pontban írt, az ügyfelet megillető elállási jogot az ügyfél mindenkor a jóhiszeműség és tisztesség (Ptk. 1:3. §), a joggal való visszaélés tilalmának (Ptk. 1:5. § (1) bek., valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megfelelően köteles gyakorolni.

 1. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A vállalkozást termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha az ügyfél bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek.

Jótállási időre vonatkozó tájékoztatást, valamint az esetleges gyártói, alapjótálláson felüli jótállásról tájékoztatást ez az oldalon [https://ses.hu/jotallassal-kapcsolatos-informacio/] talál.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

8.1.4. A Fogyasztónak minősülő ügyfél a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

8.1.5. Az ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Ezen korlátozásoktól függetlenül az ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.6. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az ügyfél a panaszát a 12. pont rendelkezései szerint rendezheti, így pl. a Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

8.1.7. A vállalkozást (illetve a  Sau Holding Kft-t) a használtként értékesített termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség nem terheli.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. A vállalkozás az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

8.2.2. Amennyiben a vállalkozás vagy a  Sau Holding Kft. az általa meghatalmazottként értékesített használt termékekre vonatkozóan jótállást (garanciát) vállal, azt és annak időtartamát a Weboldalon, a termék ismertetőjében kifejezetten megjelöli. A vállalkozás ezen esetben az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék ügyfél általi átvételekor adott számlán szereplő adatok útján közli.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Amennyiben az ügyfél Fogyasztó

9.1.1.1. Milyen esetben élhet Ön (mint ügyfél/Fogyasztó) a kellékszavatossági jogával?

Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.1.1.2 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Ptk. 6:159. § (2a) bekezdése szerint a hibát a vállalkozás költségére Ön nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Az árleszállítás akkor arányos, ha annak összege megegyezik az Önnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint az Ön által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A vállalkozás megtagadhatja az érintett áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Ön akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélésre a 373/2021 (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy a vállalkozás a fentiek szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy az Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha Ön hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

9.1.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék vásárlása esetén a teljesítéstől számított egy éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.1.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a hibás teljesítés árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, Ön az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azzal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha  nem várható el Öntől észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő, hibátlan árukat tartsa meg.

9.1.1.6. Ki viseli a felmerülő költségeket?

Ha Ön a szerződést részben vagy egészben megszünteti meg, úgy

 • Önnek a vállalkozás költségére kell visszaküldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és
 • a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie az Ön részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Kicserélés esetén a vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.

9.1.2. Amennyiben az ügyfél nem fogyasztó

9.1.2.1. Az ügyfél a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.1.2.2. Az ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.2.3. Az ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.2.4. Az ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

9.1.2.5. Az ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a vállalkozással.

9.1.2.6. Az ügyfél közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.2. Termékszavatosság (kizárólag Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

9.2.1. Milyen esetben élhet Ön (mint ügyfél/Fogyasztó) a termékszavatossági jogával?

Hiba esetén Ön – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

9.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért vállalkozás nem vállal felelősséget.

10.2. Az ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy vállalkozás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. vállalkozás kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, vállalkozás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért vállalkozás nem vállal felelősséget.

10.5. Az ügyfél által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a vállalkozás jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a vállalkozás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni vállalkozásnak. Amennyiben vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a vállalkozás előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az ügyfél a termékkel vagy a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:

  • Központi cím: 1037 Budapest, Csillagszem utca 15.
  • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfő-csütörtök 9-17 óráig, pénteken 9-15 óráig
  • Telefonszám:  06 1 439 0000

Az ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a vállalkozás azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát, személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a vállalkozás az ügyféllel köteles közölni. A vállalkozás az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a vállalkozás köteles öt évig megőrizni.

A vállalkozás az ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-17:00 között fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a vállalkozás és az ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe:
A vásárlók könyve a vállalkozás mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a vállalkozás 30 napon belül írásban válaszol. Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz fordulhatnak (A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala látja el.). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Békéltető testület:

A Fogyasztó a vállalkozással szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói panaszát a vállalkozás elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó vállalkozásunkkal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, melynek keretében fennáll a vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség is.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

  • Cím:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • Levelezési cím:1253 Budapest, Pf.: 10.
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Telefon:+36 1 488 21 31
  • Internet: https://bekeltet.bkik.hu
  • Kérelem közvetlen benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa
  • A Budapesti Békéltető Testületi Hivatali Kapu elérhetősége az alábbi (nem cégkapu): rövid név: BBT, teljes név: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület, KRID: 469532362

Bírósági eljárás:

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást., így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön fogyasztóként panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A Samsung Experience Store Online áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A vállalkozás tájékoztatja a vásárlót, hogy szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. Amennyiben kereskedelmi mennyiséget kíván megvásárolni (vagy azonos termékből havi 5 darabnál többet), akkor forduljon bizalommal a vállalkozás nagykereskedelmi üzletágához az info@strongandunique.com email címen, vagy szaküzleteinkben keressék kollegáinkat!

13.3. A vásárló személyes vásárlás során a szolgáltató szaküzleteiben, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A vállalkozás a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

13.4. A vásárló személyes vásárlás során a szolgáltató szaküzleteiben, online megrendelése során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.) az elektronikus és elektromos berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A szolgáltató a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

13.5. A vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A vállalkozás a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Kosár
Bejelentkezés

Még nincs fiókod?

Kedvencek
0 termék Kosár
Fiókom