Használt készülék - Szerződéskötés - SES.HU Webáruház 2024

Régi készüléked beszámítása - Szerződés előkészítése

Személyes adatok

Amennyiben szerződéskötésre kerül sor.


Készülék adatok


Szerződés összefoglaló

Szerződésszám:

 

amely létrejött egyrészről

 

Eladó neve:

Lakcíme:

Adóazonosító jel:   

Telefonszám:

E‑mail:

Bankszámlaszáma:

a továbbiakban „Eladó

 

Vevő: Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Csillagszem utca 15.,

Cégjegyzékszám: 01-09-701179,

Adószám: 12740837-2-41,

Bankszámlaszám: 10300002-10496846-49020049

képviseletében/ügyintéző:

email: info@ses.hu

a továbbiakban „vevő

 

A vevő az eladó kizárólagos tulajdonát képező, alábbiakban meghatározott készülékét vásárolja meg:

Típus:

IMEI szám:

Gyári szám:

Hálózatfüggőség:

Akkumulátor és állapota:

Hálózati töltő és állapota:

Esztétikai állapot:

Bruttó értéke: Forint.

 

(a továbbiakban: „készülék”)

A készülék a működőképesség feltételeinek

Megfelel, kivéve:

 

  1. A készülék vételára az 1. pontban meghatározott értékkel megegyező összeg, azaz forint, melyet a vevő a szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül az eladó által megadott bankszámlaszámra utalás formájában fizet meg eladónak.
  2. A készülék tulajdonjoga vételár eladó részére történő megfizetésével egyidejűleg száll át a vevőre.
  3. Vevő a készüléket eladótól átvette.
  4. Az eladó 18. életévét betöltött, magyar állampolgársággal és magyar állandó lakcímmel rendelkező magánszemély, aki elfogadja , aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adásvételi szerződésben foglaltakat, illetve tudomásul veszi a Samsung Experience Store - SES.HU webáruház Általános Szerződési feltételeiben közzétett információkat, felhasználási és felvásárlási feltételeket.
  5. Az eladó szavatosságot vállal arra, hogy a készülék kizárólagos tulajdonosa, vagy jogosult a készüléket a vevőnek értékesíteni és az értékesítés az eredeti tulajdonos hozzájárulásával történik.
  6. Az eladó szavatosságot vállal arra, hogy a készülék nem tárgya bűncselekmények (pl. csalás, lopás vagy egyéb vagyon elleni bűncselekményeknek), a készülék eredete nem gyanús, nincs tudomása róla, hogy a készülék hamisítvány, vagy hogy szerzői jogot, védjegyet, márkával kapcsolatos jogot sért. Űaz eladó tudomásul veszi hogy h a készülék eredetével kapcsolatban gyanú merül fel, a vevő jogosult annak eredetét igazoló dokumentumokat vagy bizonylatot (pl. számla) vagy egyéb magyarázatot követelni. A vevő felhívta az eladó figyelmét, hogy a készüléket sorozatszámok alapján azonosítja, így ha a vevőhöz olyan készülék érkezik, amelynek ellopását korábban bejelentették vagy eredete erősen gyanút kelt, ilyen eseteket azonnal továbbítja az illetékes nyomozóhatóságnak.
  7. Az eladó az adásvételt megelőzően a személyes adatokat teljeskörű törölte a készülékről és a hozzá tartozó adat hordozókról (pl.: telefonkönyvből, alkalmazásokból, emailek, szöveges üzenetek, képek, stb.). Eladó tudomásul veszi, hogy vevő nem felel a készüléken vagy a hozzátartozó adathordozón található személyes adatokért és egyéb tartalmakért, azért pedig különösen nem, hogy ezek az adatok ne kerülhessenek harmadik fél kezébe. A vevő kifejezetten felhívta eladó figyelmét arra, hogy az adatok nem kerülnek elmentésre, azok elvesztéséért a vevő nem vállal felelősséget, és arra is, hogy vevő semmiféle adathordozót (pl.: szim kártyát, DVD lemezt, memóriakártyát) nem őriz meg, és nem tud visszaszolgáltatni.
  8. Az eladó elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Kelt: Budapest,