Jótállás form

Ügyintézés


Garancián túli / Garanciába nem tartozó javítás esetén kérünk vedd fel szervizeink egyikével a kapcsolatot:

Westend Budapest
1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3. (1. EMELET)

E-mail: WESTEND.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 510 1111

Debrecen
4029 Debrecen, Csapó u. 30. ( 1. emelet)
E-mail: DEBRECEN.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 339 5522
 
Miskolc
3530 MISKOLC, VÁROSHÁZ TÉR 9.
E-mail: MISKOLC.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 510 4000

Garanciális javítással kapcsolatban kérünk vedd fel szervizeink egyikével a kapcsolatot:

Westend Budapest
1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3. (1. EMELET)

E-mail: WESTEND.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 510 1111

Debrecen
4029 Debrecen, Csapó u. 30. ( 1. emelet)
E-mail: DEBRECEN.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 339 5522
 
Miskolc
3530 MISKOLC, VÁROSHÁZ TÉR 9.
E-mail: MISKOLC.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 510 4000

Amennyiben termékedet személyesen vásároltad, kérünk, vedd fel a kapcsolatot azzal az üzletünkkel, ahol a terméket megvásároltad.

Westend Budapest

1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3. (1. EMELET)

E-mail: WESTEND.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 510 1111

Amennyiben termékedet személyesen vásároltad, kérünk, vedd fel a kapcsolatot azzal az üzletünkkel, ahol a terméket megvásároltad.

Árkád Budapest

1106 Budapest, Örs Vezér tere 25/A 1. emelet

E-mail: ARKAD@SES.HU
Tel.: +36 70 199 9988

Amennyiben termékedet személyesen vásároltad, kérünk, vedd fel a kapcsolatot azzal az üzletünkkel, ahol a terméket megvásároltad.

Debrecen

4029 Debrecen, Csapó u. 30. ( 1. emelet)

E-mail: DEBRECEN.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 339 5522

Amennyiben termékedet személyesen vásároltad, kérünk, vedd fel a kapcsolatot azzal az üzletünkkel, ahol a terméket megvásároltad.

Árkád Szeged

6724 Szeged, Londoni körút 3. (1. emelet)

E-mail: SZEGED@SES.HU
Tel.: +36 70 660 3333

Amennyiben termékedet személyesen vásároltad, kérünk, vedd fel a kapcsolatot azzal az üzletünkkel, ahol a terméket megvásároltad.

Miskolc

3530 MISKOLC, VÁROSHÁZ TÉR 9.

E-mail: MISKOLC.SZERVIZ@SES.HU
Tel.: +36 70 510 4000

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet.  A Samsung, mint az áruházunkban található Samsung termékek gyártója a fogyasztók részére jogszabály alapján járó kötelező jótállási időn felül vállalt kiterjesztett jótállást is vállalhat. Ennek feltételei eltérnek a kötelező jótállás feltételeitől. Ennek részleteit a Samsung jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama
 
A 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a kötelező jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

Mobiltelefonok

(10.000-100.000 FT*)

1+1 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

Mobiltelefonok

(100.001 – 250.000 FT*)

2 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

Mobiltelefonok

(250.001 – FT*)

3 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Amennyiben a termék tulajdonjogát másra ruházza át, az új tulajdonos szintén érvényesítheti (a jótállási időn belül) ezen jogokat.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a megvásárolt terméknek az a vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás jogosultját nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezett a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet.  A Samsung, mint az áruházunkban található Samsung termékek gyártója a fogyasztók részére jogszabály alapján járó kötelező jótállási időn felül vállalt kiterjesztett jótállást is vállalhat. Ennek feltételei eltérnek a kötelező jótállás feltételeitől. Ennek részleteit a Samsung jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama
 
A 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a kötelező jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

Táblagépek

(10.000-100.000 FT*)

1+1 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

Táblagépek

(100.001 – 250.000 FT*)

2 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

Táblagépek

(250.001 – FT*)

3 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Amennyiben a termék tulajdonjogát másra ruházza át, az új tulajdonos szintén érvényesítheti (a jótállási időn belül) ezen jogokat.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a megvásárolt terméknek az a vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás jogosultját nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezett a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet.  A Samsung, mint az áruházunkban található Samsung termékek gyártója a fogyasztók részére jogszabály alapján járó kötelező jótállási időn felül vállalt kiterjesztett jótállást is vállalhat. Ennek feltételei eltérnek a kötelező jótállás feltételeitől. Ennek részleteit a Samsung jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama
 
A 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a kötelező jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

GEAR OKOSÓRÁK, OKOS KARKÖTŐK

(10.000-100.000 FT*)

1+1 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

GEAR OKOSÓRÁK, OKOS KARKÖTŐK

(100.001 – 250.000 FT*)

2 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

GEAR OKOSÓRÁK, OKOS KARKÖTŐK

(250.001 – FT*)

3 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint: Ügyfél általi beszállítás

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Amennyiben a termék tulajdonjogát másra ruházza át, az új tulajdonos szintén érvényesítheti (a jótállási időn belül) ezen jogokat.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a megvásárolt terméknek az a vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás jogosultját nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezett a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet.  A Samsung, mint az áruházunkban található Samsung termékek gyártója a fogyasztók részére jogszabály alapján járó kötelező jótállási időn felül vállalt kiterjesztett jótállást is vállalhat. Ennek feltételei eltérnek a kötelező jótállás feltételeitől. Ennek részleteit a Samsung jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama
 
A 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a kötelező jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

Televíziók

LED televíziók
(10.000-100.000 Ft*)

1+1 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint

Ügyfél általi beszállítás; rögzített bekötésű, 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható eszközök esetén helyszíni javítás, vagy szervizbe be- és kiszállításos javítás.

Televíziók

LED televíziók
(100.001 – 250.000 Ft*)

2 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint

Ügyfél általi beszállítás; rögzített bekötésű, 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható eszközök esetén helyszíni javítás, vagy szervizbe be- és kiszállításos javítás.

Televíziók

LED televíziók
(250.001 – Ft*)

3 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint

Ügyfél általi beszállítás; rögzített bekötésű, 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható eszközök esetén helyszíni javítás, vagy szervizbe be- és kiszállításos javítás.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Amennyiben a termék tulajdonjogát másra ruházza át, az új tulajdonos szintén érvényesítheti (a jótállási időn belül) ezen jogokat.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a megvásárolt terméknek az a vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás jogosultját nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezett a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet.  A Samsung, mint az áruházunkban található Samsung termékek gyártója a fogyasztók részére jogszabály alapján járó kötelező jótállási időn felül vállalt kiterjesztett jótállást is vállalhat. Ennek feltételei eltérnek a kötelező jótállás feltételeitől. Ennek részleteit a Samsung jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama
 
A 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a kötelező jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

TARTOZÉKOK

(10.000-100.000 FT*)

1+1 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Gear VR, Gear360, IconX, Buds

Tartozékok, Gear VR és Gear 360 esetében cseregarancia IconX és Buds esetében Ügyfél általi Márkaszervizbe beszállítás

TARTOZÉKOK

(100.001 – 250.000 FT*)

2 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Gear VR, Gear360, IconX, Buds

Tartozékok, Gear VR és Gear 360 esetében cseregarancia IconX és Buds esetében Ügyfél általi Márkaszervizbe beszállítás

TARTOZÉKOK

(250.001 – FT*)

3 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Gear VR, Gear360, IconX, Buds

Tartozékok, Gear VR és Gear 360 esetében cseregarancia IconX és Buds esetében Ügyfél általi Márkaszervizbe beszállítás

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Amennyiben a termék tulajdonjogát másra ruházza át, az új tulajdonos szintén érvényesítheti (a jótállási időn belül) ezen jogokat.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a megvásárolt terméknek az a vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás jogosultját nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezett a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet.  A Samsung, mint az áruházunkban található Samsung termékek gyártója a fogyasztók részére jogszabály alapján járó kötelező jótállási időn felül vállalt kiterjesztett jótállást is vállalhat. Ennek feltételei eltérnek a kötelező jótállás feltételeitől. Ennek részleteit a Samsung jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama
 
A 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a kötelező jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

Porszívók

Porszívók
(10.000-100.000 Ft*)

1+1 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint

Ügyfél általi beszállítás; rögzített bekötésű, 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható eszközök esetén szervizbe be- és kiszállításos javítás.

*Felhívjuk figyelmedet, hogy a készülék szűrőinek rendszeres tisztításának és karbantartásának elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokat nem áll módunkban garanciális eseményként kezelni. Kérjük, a készülék rendeltetésszerű és megfelelő működése érdekében maximum 100 m² takarítása után tisztítsa ki a készülékben található szűrőket. A készülék rendeltetésszerűen csak háztartási célokra használható, ezért kérjük, kerülje az építési törmelék (például téglapor, betonpor), valamint a nem háztartási eredetű szennyeződések porszívózását.

Porszívók

Porszívók
(100.001 – 250.000 Ft*)

2 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint

Ügyfél általi beszállítás; rögzített bekötésű, 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható eszközök esetén szervizbe be- és kiszállításos javítás.

*Felhívjuk figyelmedet, hogy a készülék szűrőinek rendszeres tisztításának és karbantartásának elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokat nem áll módunkban garanciális eseményként kezelni. Kérjük, a készülék rendeltetésszerű és megfelelő működése érdekében maximum 100 m² takarítása után tisztítsa ki a készülékben található szűrőket. A készülék rendeltetésszerűen csak háztartási célokra használható, ezért kérjük, kerülje az építési törmelék (például téglapor, betonpor), valamint a nem háztartási eredetű szennyeződések porszívózását.

Porszívók

Porszívók
(250.001 – Ft*)

3 ÉV

*Bruttó Fogyasztói Ár (Ft)

Szerviz szolgáltatási szint

Ügyfél általi beszállítás; rögzített bekötésű, 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható eszközök esetén szervizbe be- és kiszállításos javítás.

*Felhívjuk figyelmedet, hogy a készülék szűrőinek rendszeres tisztításának és karbantartásának elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokat nem áll módunkban garanciális eseményként kezelni. Kérjük, a készülék rendeltetésszerű és megfelelő működése érdekében maximum 100 m² takarítása után tisztítsa ki a készülékben található szűrőket. A készülék rendeltetésszerűen csak háztartási célokra használható, ezért kérjük, kerülje az építési törmelék (például téglapor, betonpor), valamint a nem háztartási eredetű szennyeződések porszívózását.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Amennyiben a termék tulajdonjogát másra ruházza át, az új tulajdonos szintén érvényesítheti (a jótállási időn belül) ezen jogokat.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a megvásárolt terméknek az a vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás jogosultját nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás időtartama alatt a jótállásra kötelezett a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.