Milyen terméket szeretnél beszámítani?
Ellenőrizd, milyen típusokra tudunk üzleteinkben árajánlatot adni! Jelen pillanatban kizárólag Samsung gyártmányú termékekre tudunk árajánlatot adni!
Beszámítani kívánt készülék:*
Válaszd ki a beszámítani kívánt készüléked típusát!*
Válaszd ki a beszámítani kívánt készüléked típusát!*
Bekapcsol a készülék és bekapcsolva marad töltő nélkül?*
A készülék állapota alapján, kizárólag újrahasznosításra vehető át:
Ft
A készülék beszámítható, árajánlat e-mailben kérhető, bevizsgálás után! (info@ses.hu)
Árajánlat készítésekor a következőket vizsgáljuk:
Esztétikai állapot (Kijelző, keret, hátlap) és Funkciók működése (Wifi, Bluetooth, kamera, NFC, Gombok, Szenzorok, USB Port, ujjlenyomat olvasó, Hálózat, Mikrofon, hangszóró, egyéb alkatrészek)

KÉSZÜLÉKBESZÁMÍTÁS FELTÉTELEI A SES.HU WEBOLDALON

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

2022-05-24

 

  1. A Szabályzat tárgya

 

1.1.        A jelen Szabályzat tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Samsung”) által szervezett és lebonyolított, valamint a jelen Szabályzatban részletezett készülékbeszámítás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

1.2.        A Szervező a Szolgáltatást 2022. május 25. napjától kezdődően visszavonásig (a továbbiakban: „Szolgáltatás Időtartama”) biztosítja a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott Webshopban (a továbbiakban: „Webshop”), a Webshop által megjelölt Samsung Termékek készletének erejéig.

1.3.        A Samsung Termékek megvásárlásával, valamint a Szolgáltatással összefüggő feladatokat a Webshopot üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), látja el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

1.4.        A Szolgáltatással érintett termékek köre (a továbbiakban: „Samsung Termék” vagy „Samsung Termékek”):

  • Samsung Galaxy okostelefonok

1.5.        A Szolgáltatásban résztvevő magyarországi webshop (a továbbiakban: „webshop”) az alábbiak:

A Strong&Unique által üzemeltetett: https://ses.hu/

 

1.6.        A Szolgáltatás tárgya:
Amennyiben a jelen Szabályzat 2.1., valamint 2.2. pontjában meghatározott Résztvevő, a Szolgáltatás Időtartama alatt, a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott webshopban a Szervező által forgalmazott Samsung Terméket vásárol, úgy lehetősége van a tulajdonában levő használt mobiltelefon készüléke (a továbbiakban: „Használt Készülék”) szakértő által megállapított vételárának beszámítására (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Használt Készülék beszámítási vételárát minden esetben független szakértő állapítja meg. A beszámítási vételár meghatározásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

1.7.        A Használt Készülék átadására adás-vételi szerződés keretében kerül sor, amelyet a SAU Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-989874; székhely: 1037 Budapest, Csillagszem utca 15.) nevében köt meg a webshop a Résztvevőkkel.

1.8.        A Szervező a fentiekben meghatározott Kedvezményt kizárólag a Szolgáltatás Időtartama alatt, valamint a Samsung Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani.

1.9.        A Kedvezmény kizárólag a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott Webshopban történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, illetve egyéb akciókkal nem vonható össze, ez alól kizárólag a Szervező kifejezett döntése képez kivételt.

1.10.      A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy kizárólag a jelen Szabályzat tárgyát képező Samsung Termékekért vállal felelősséget, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

  1. A Résztvevők köre, valamint a részvételi feltétételek elfogadása

2.1.        A Szolgáltatást kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy veheti igénybe, aki a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel (a továbbiakban: „Résztvevő”).

2.2.        Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a Kedvezmény igénybevételére (valamint az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.        A Kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre, valamint más termékre át nem váltható.

2.4.        Amennyiben a vásárlást követően a Samsung Termék elállás keretében visszaváltásra kerül, úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell a Résztvevő által ténylegesen kifizetett kedvezményes árhoz. Az elállás határidejéről a jelen Szabályzat 1.5. pontjában meghatározott Webshoptól kapható további tájékoztatás.

2.5.        A Samsung Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Samsung Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Samsung Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

2.6.        A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Szolgáltatás igénybevétele előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Szabályzat feltételeivel. A Szolgáltatás igénybevételével, a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

  1. Személyes adatok kezelése

3.1.        A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Szolgáltatással kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

3.2.        A Samsung Termékek megvásárlásakor, valamint a Szolgáltatás igénybevételekor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a webshop által, az adott webshop adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

  1. Vegyes rendelkezések

4.1.        A Kedvezmény biztosításának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Szolgáltatás megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Szabályzat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Szolgáltatás igénybevétele előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Szolgáltatás feltételeivel. A Szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A Szabályzattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

4.3.        Szervező nem tehető felelőssé a Szabályzat téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az a jóváhagyása nélkül történik.

4.4.        A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

4.5.        A jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

4.6.        Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

4.7.        A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: http://www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2022. május 24

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Szervező

 

© 2022 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva!

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése