Vásárolj Galaxy Tab S8 szériát, és igényeld díjmentesen a jelen Promóció tárgyát képező díjmentes 12 hónapra szóló Microsoft 365 Personal terméket!

A promóció más kedvezménnyel nem vonható össze!

A Promóció 2022. április 19. napján 00 óra 01 perctől 2022. május 29. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a 600 (hatszáz) darab Kedvezmény erejéig tart

Promóciós szabályzat

A „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

  1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

  1.1.         A „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

  1.2.         A Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásával és átadásával kapcsolatos feladatokat a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek önállóan, egymástól függetlenül látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

  1.3.         A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-10-041153; adószám: 10220993-2-42; a továbbiakban: „Lebonyolító”).

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

  2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, Samsung-fiókkal („Samsung Account”) rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt Termék Vásárlási Időszak alatt

  2.1.1.      a Szervező által forgalmazott

  • Samsung Galaxy Tab S8,
  • Samsung Galaxy Tab S8+,
  • Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

   (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek”, vagy külön-külön: „Promócióban Résztvevő Termék”) készüléket vásárol.

  2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”):

   

  • a Szervező saját webáruháza, amely a https://www.samsung.com/hu weboldalon[1] érhető el (a továbbiakban: „Samsung Webáruház”);
  • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak az alábbi felosztás szerint (a továbbiakban együttesen: „SES”):

  A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:

  • ses.hu webáruház
  • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)
  • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)
  • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)
  • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)
  • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

   

  A Bravophone Kft. által üzemeltetett:

  • sestore.hu webáruház
  • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)
  • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)
  • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)
  • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)
  • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest Lövőház utca 2.)
  • Samsung Experience Store, Etele Pláza (1119 Budapest, Hadak útja 1.)

   

  • A Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett webáruház, amely a telekom.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Telekom);
  • A Yettel Magyarország Zrt. által üzemeltetett üzletek és webáruház, amely a yettel.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Yettel”);
  • A Vodafone Group Plc. által üzemeltetett üzletek és webáruház, amely a vodafone.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Vodafone”);
  • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház, amelyek listája a euronics.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Euronics”);
  • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház, amelyek listája a mediamarkt.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Media Markt”);
  • Az EXTREME DIGITAL- EMAG KFT. által üzemeltetett Extreme Digital – Emag üzletek és webáruház, amely a emag.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Emag”);
  • Az Alza.cz a.s. által üzemeltetett alza.hu webáruház, amely a alza.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Alza”);

  2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

  2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

  2.4.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

  2.5.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Promóció keretén belül biztosított díjmentes 12 (tizenkét) hónapra szóló Microsoft 365 Personal termék lejártát követően a az előfizetés a Microsoft 365 Personal mindenkori felhasználási feltételeiben meghatározottak szerint meghosszabbodik díjfizetés levonása mellett, amennyiben azt a Résztvevő kifejezetten nem szünteti meg. Erről további információ a Microsoft 365 alkalmazás felhasználási feltételeiben (“Terms of Service”) található, valamint a termékről további információ itt olvasható: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/p/microsoft-365-personal-verzio/cfq7ttc0k5bf?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab.

  2.6.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Microsoft 365 alkalmazás által biztosított szolgáltatásokat a Szervezőtől független harmadik fél biztosítja. A Szervező a Microsoft 365 alkalmazás használatából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

  1. A Promóció tárgya

  3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Termék Vásárlási Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Résztvevő jogosult díjmentesen igényelni a jelen Promóció tárgyát képező díjmentes 12 (tizenkét) hónapra szóló Microsoft 365 Personal terméket a rendelkezésre álló 600 (azaz Hatszáz) darab erejéig (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Kedvezmény a megvásárolt Promócióban Résztvevő Terméken keresztül igényelhető, a Samsung Members alkalmazásban, a Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számla másolatával (a továbbiakban: „Számla”) a jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Kedvezmény Igénylési Időszak alatt.

  3.2.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Kedvezmény kizárólag korlátozott darabszámban, összesen a Szervező által rendelkezésre bocsátott 600 (azaz Hatszáz) darabos készlet erejéig érhető el.

  3.3.         A jelen Promócióban biztosított Kedvezmény kizárólag a Promócióban Résztvevő Üzletekben megvásárolt Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlása esetén igényelhető, és más kedvezményekkel, illetve egyéb akciókkal nem vonható össze.

  3.4.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása esetén kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény igényelhető, minden esetben a készlet, azaz összesen 600 (hatszáz) darab Kedvezmény erejéig.

  3.5.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a rendelkezésre álló 600 (hatszáz) darab Kedvezmény készleteinek erejéig tudja biztosítani.

  3.6.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

  3.7.         A Szervező és a Lebonyolító a Kedvezmény esetleges hibáiért, valamint hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

  3.8.         Ugyanakkor amennyiben valamely Kedvezmény működésképtelen, úgy a Szervező az adott Résztvevő számára lehetőséget biztosít, hogy az adott Kedvezmény átvételétől számított 17 (tizenhét) naptári napon belül a Résztvevő által észlelt problémát az alábbi e-mail címen jelezze a Szervező részére: microsoft_365_samsung_promocio@ogilvy.com. Ebben az esetben a Szervező megbízásából a Vállalkozó felveszi a kapcsolatot az érintett Résztvevővel, és egyezteti a Kedvezmény megvizsgálásának, valamint – az észlelt probléma beigazolódásának esetében – a Kedvezmény cseréjének menetét. A Szervező minden esetben fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Kedvezmény megjelölt hibáját megvizsgálja, valamint, hogy amennyiben beigazolódik, hogy a Kedvezmény működése során nem tapasztalható az észlelt probléma, úgy a Kedvezmény kicserélésére vonatkozó igényt elutasítsa. A Résztvevőt e tekintetben jogorvoslat nem illeti meg, a Szervező döntése végleges.

  3.9.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Promóció keretén belül biztosított díjmentes 12 (tizenkét) hónapra szóló Microsoft 365 Personal termék lejártát követően a az előfizetés a Microsoft 365 Personal mindenkori felhasználási feltételeiben meghatározottak szerint meghosszabbodik díjfizetés levonása mellett, amennyiben azt a Résztvevő kifejezetten nem szünteti meg. Erről további információ a Microsoft 365 alkalmazás felhasználási feltételeiben (“Terms of Service”) található, valamint a termékről további információ itt olvasható: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/p/microsoft-365-personal-verzio/cfq7ttc0k5bf?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab.

  1. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

  4.1.         A Promóció 2022. április 19. napján 00 óra 01 perctől 2022. május 29. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a 600 (hatszáz) darab Kedvezmény erejéig tart (a továbbiakban a lentebb megjelölt Termék Vásárlási Időszak, valamint a Kedvezmény Igénylési Időszak együttesen: „Promóciós Időszak”), amely az alábbi két időszakból tevődik össze:

  • Termék Vásárlási időszak: a Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékeket 2022. április 19. napján 00 óra 01 perctől kezdődően 2022. május 29. napján 23 óra 59 percig vásárolhatja meg a Promócióban Résztvevő Üzletek egyikében a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint (a jelen Szabályzatban: „Termék Vásárlási Időszak”).

   

  • Kedvezmény igénylésének időszaka: a Termék Vásárlási Időszakot követően a Résztvevő a jelen Szabályzatban megjelölt Kedvezményt 2022. április 19. napján 00 óra 01 perctől 2022. június 12. napján 23 óra 59 percig, vagy a 600 (azaz Hatszáz) darab készlet erejéig tudja igényelni a Promócióban Résztvevő Készülékekre letöltött Samsung Members alkalmazáson keresztül (a jelen szabályzatban: „Kedvezmény Igénylési Időszak”), az összesen 600 (azaz Hatszáz) darab Kedvezmény készletének erejéig.

  4.2.         A Kedvezmény kizárólag a Termék Vásárlási Időszak alatt megvásárolt Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, valamint Samsung Galaxy Tab S8 Ultra termékek mellé igényelhető a jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Kedvezmény Igénylési Időszak alatt, vagy a 600 (azaz Hatszáz) darab Kedvezmény készletének erejéig.

  1. A KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE A SAMSUNG MEMBERS ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

  5.1.         A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék mellé igényelhető Kedvezményt a Promócióban Résztvevő Termékekre letöltött Samsung Members alkalmazáson keresztül igényelheti 2022. április 19. napján 00 óra 01 perctől 2022. június 12. napján 23 óra 59 percig, vagy a 600 (azaz Hatszáz) darab Kedvezmény készletének erejéig.

  5.2.         A Kedvezmény igénylésének folyamata

  5.2.1.      A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Készüléken belép a Samsung Members alkalmazásba, elolvassa, majd elfogadja az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, majd rákattint az ’Indítás’ gombra.

  5.2.2.      A Résztvevő a ’Kedvezmények’ fül alatt rákattint az „Élvezd a 12 hónapos Microsoft 365 előfizetést Galaxy készülékeden” bannerre, majd ezt követően a ’Érdekel’ gombra.

  5.2.3.      A Résztvevő kiválasztja a ’Termék információ’ legördülő menüből, hogy a Promócióban Résztvevő Termékek közül Galaxy Tab S8 / Galaxy Tab S8+ / Galaxy Tab S8 Ultra készüléket vásárolt, megadja a kért adatokat (vezetéknév, keresztnév és e-mail cím), majd feltölti a Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számlát, vagy számla másolatát jól olvasható minőségben[2].

  5.2.4.      A Résztvevőt ezt követően tájékoztatja a rendszer, hogy az egyedi promóciós kódja 5 (öt) munkanapon belül megküldésre kerül a Résztvevő által megadott e-mail címre.

  5.2.5.      A Résztvevő a Szervező által megküldött e-mailben rákattint az „Aktiválás” gombra, ahonnan a rendszer a Samsung Members alkalmazásba irányítja őt vissza.

  5.2.6.      A Résztvevő ezt követően beírja az e-mailben kapott egyedi promóciós kódot, majd a „Kérem az M365 kedvezményt most” gombra kattint.

  5.2.5.      A Résztvevő a Szervező által megküldött e-mailben rákattint az „Aktiválás” gombra, ahonnan a rendszer a Samsung Members alkalmazásba irányítja őt vissza.

  5.2.6.      A Résztvevő ezt követően beírja az e-mailben kapott egyedi promóciós kódot, majd a „Kérem az M365 kedvezményt most” gombra kattint.

  5.2.7.      Amennyiben a promóciós kód helyes, a weboldal automatikusan átirányítja a Résztvevőt a Microsoft weboldalára.

  5.2.8.      Amennyiben a Résztvevő még nem rendelkezik Microsoft-fiókkal, úgy létre kell hoznia egyet. Amennyiben már rendelkezik Microsoft-fiókkal, be kell jelentkeznie a promóciós kód aktiválásához.

  5.2.9.      A regisztrációs folyamat véglegesítését követően a Szervező e-mailben értesítést küld a Résztvevő számára, amelyben megerősítésre kerül a regisztrációja. A Szervező e-mailben történő értesítése nem automatikusan, valamint nem az alkalmazáson belül történő regisztrációval egyidőben történik meg.

  5.2.10.    Amennyiben a Kedvezmény igénylése jogos (vagyis bizonyítást nyer, hogy a Promócióban Résztvevő Terméket a Termék Vásárlási Időszak alatt került megvásárlásra, valamint, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve, hogy a Résztvevő megfelel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek), úgy a Szervező által megbízott Lebonyolító segítségével értesítést küld a sikeres igénylésről a Résztvevő megadott e-mail címére.

  5.3.         A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Résztvevő Kedvezmény igénylését elutasítsa, amennyiben az nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi követelménynek. A Résztvevőt e tekintetben jogorvoslat nem illeti meg, a Szervező döntése végleges és irányadó.

  1. A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE

  6.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérő. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

  6.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek átvételének időpontja és módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérőek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

  6.3.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

  7.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges adózási kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  1. SZEMÉLYES ADATOK

  8.1.         A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről a Szervező https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatójában, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓHOZ” elnevezésű dokumentumból tájékozódhat.

  8.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek kiválasztásával kapcsolatos adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által történik, amelyben a Szervező nem vesz részt.

  8.3.         A Résztvevő a Samsung Members alkalmazás használatával kapcsolatos adatkezelésről a Samsung Members alkalmazás Adatvédelmi nyilatkozatából tájékozódhat.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  9.1.         A Promócióban Résztvevő Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Promócióban Résztvevő Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

  9.2.         A Szervező és a Lebonyolító a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

  9.3.         A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  9.4.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

  9.5.         Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Samsung Members applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, valamint abban az esetben is amennyiben a Samsung Members applikáció nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor ez esetben haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

  9.6.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

  9.7.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

  9.8.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

  9.9.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

  9.10.       A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot megváltoztassa, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Résztvevők az alábbi (8.11. pontban megjelölt) weboldalon értesülhetnek.

  9.11.       Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

  9.12.       A Szervező valamennyi, a Promócióval kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy más igény kizárva.

   

  Budapest, 2022. április 19.

  Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Szervező

  © 2022 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

   

  [1] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevőket, hogy amennyiben egy Samsung termék elérhető a Samsung Webáruházban, úgy a „Vásárold meg”, valamint ezt követően a „Kosárba helyez” opciók jelennek meg az adott termék mellett. Amennyiben egy adott Samsung termék nem elérhető a Samsung Webáruházon keresztül, úgy a „Hol vásárolhatom meg” opció jelenik meg a termék mellett.

  [2] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a nem jó minőségben feltöltött (pl. nehezen olvasható, a feltüntetett adatok egy részét kitakaró, stb.) számlamásolatokat nem áll módjában elfogadni.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése