Válassz újonnan érkezett robot - és Jet porszívó kínálatunkból! Érdekel!

Vásárolj táblagépet vagy Galaxy Fold3 készüléket, és igényelj hozzá a Members felületén ráadás Microsoft 365 csomagot.

A ráadás csomagot a megvásárolt készüléken keresztül, a Members applikáción keresztül lehet igényelni!

A promóció más kedvezménnyel nem vonható össze!

A meghirdetett promóció a készlet erejéig tart.

A „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DÍJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

2022-07-04

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.           A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.        A „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.        A Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásával és átadásával kapcsolatos feladatokat a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek önállóan, egymástól függetlenül látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

1.3.        A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. C.ép.2.em.; cégjegyzékszám: 01-10-0041153; adószám: 10220993-2-43; a továbbiakban: „Lebonyolító”)látja el.

A Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos informatikai környezetet és rendszert a VMLY&R Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-064225; adószám: 10361942-2-43) biztosítja.

2.           RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.        A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, Samsung-fiókkal („Samsung Account”) rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt Termék Vásárlási Időszak alatt

2.1.1.     a Szervező által forgalmazott

·       Samsung Galaxy Tab S8 táblagép,

·       Samsung Galaxy Tab S8+ táblagép,

·       Samsung Galaxy Tab S8 Ultra táblagép

·       Galaxy Tab A7 Lite táblagép

·       Galaxy Tab A8 táblagép

·       Galaxy Tab S6 Lite táblagép

·       Galaxy Tab S7 FE táblagép

·       Tab Active Pro táblagép

·       Galaxy Tab Active Pro EE táblagép

·       Galaxy Tab Active3 EE táblagép

·       Galaxy Z Fold3 5G okostelefon

 (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek”, vagy külön-külön: „Promócióban Résztvevő Termék”) készüléket vásárol.

2.1.2.     az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”):

·       a Szervező saját webáruháza, amely a https://www.samsung.com/hu weboldalon[1] érhető el (a továbbiakban: „Samsung Webáruház”);

·       Samsung Experience Store üzletek és webáruházak az alábbi felosztás szerint (a továbbiakban együttesen: „SES”):

A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:

o    www.ses.hu webáruház

o    Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

o    Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

o    Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

o    Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

o    Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

A Bravophone Kft. által üzemeltetett:

o    www.sestore.hu webáruház

o    Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

o    Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

o    Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

o    Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

o    Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest Lövőház utca 2.)

o    Samsung Experience Store, Etele Pláza (1119 Budapest, Hadak útja 1.)

·       A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház, amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Euronics”);

·       A magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház, amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Media Markt”);

·       Az EXTREME DIGITAL- EMAG KFT. által üzemeltetett Extreme Digital – Emag üzletek és webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Emag”);

·       Az Alza.cz a.s. által üzemeltetett alza.hu webáruház, amely a www.alza.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Alza”);

2.2.        Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.        Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.        A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

2.5.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Promóció keretén belül biztosított díjmentes 12 (tizenkét) hónapra szóló Microsoft 365 Personal termék lejártát követően  az előfizetés a Microsoft 365 Personal mindenkori felhasználási feltételeiben meghatározottak szerint meghosszabbodik díjfizetés levonása mellett, amennyiben azt a Résztvevő kifejezetten nem szünteti meg. Erről további információ a Microsoft 365 alkalmazás felhasználási feltételeiben (“Terms of Service”) található, valamint a termékről további információ itt olvasható: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/p/microsoft-365-personal-verzio/cfq7ttc0k5bf?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab.

2.6.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Microsoft 365 alkalmazás által biztosított szolgáltatásokat a Szervezőtől független harmadik fél biztosítja. A Szervező a Microsoft 365 alkalmazás használatából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

3.           A Promóció tárgya

3.1.        Amennyiben a Résztvevő a Termék Vásárlási Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Résztvevő jogosult díjmentesen igényelni a jelen Promóció tárgyát képező díjmentes 12 (tizenkét) hónapra szóló Microsoft 365 Personal terméket a rendelkezésre álló 576 (azaz Ötszázhetvenhat) darab erejéig (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Kedvezmény a megvásárolt Promócióban Résztvevő Terméken keresztül igényelhető, a Samsung Members alkalmazásban, a Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számla másolatával (a továbbiakban: „Számla”) a jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Kedvezmény Igénylési Időszak alatt.

3.2.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Kedvezmény kizárólag korlátozott darabszámban, összesen a Szervező által rendelkezésre bocsátott 576 (azaz Ötszázhetvenhat) darabos készlet erejéig érhető el.

3.3.        A jelen Promócióban biztosított Kedvezmény kizárólag a Promócióban Résztvevő Üzletekben megvásárolt Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlása esetén igényelhető, és más kedvezményekkel, illetve egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.4.        1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása esetén kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény igényelhető, minden esetben a készlet, azaz összesen 576 (azaz Ötszázhetvenhatdarab Kedvezmény erejéig.

3.5.        Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a rendelkezésre álló 576 (azaz Ötszázhetvenhat) darab Kedvezmény készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.6.        A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

3.7.        A Szervező és a Lebonyolító a Kedvezmény esetleges hibáiért, valamint hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

3.8.        Ugyanakkor amennyiben valamely Kedvezmény működésképtelen, úgy a Szervező az adott Résztvevő számára lehetőséget biztosít, hogy az adott Kedvezmény átvételétől számított 17 (tizenhét) naptári napon belül a Résztvevő által észlelt problémát az alábbi e-mail címen jelezze a Szervező részére: microsoft_365_samsung_promocio@ogilvy.com. Ebben az esetben a Szervező megbízásából a Vállalkozó felveszi a kapcsolatot az érintett Résztvevővel, és egyezteti a Kedvezmény megvizsgálásának, valamint – az észlelt probléma beigazolódásának esetében – a Kedvezmény cseréjének menetét. A Szervező minden esetben fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Kedvezmény megjelölt hibáját megvizsgálja, valamint, hogy amennyiben beigazolódik, hogy a Kedvezmény működése során nem tapasztalható az észlelt probléma, úgy a Kedvezmény kicserélésére vonatkozó igényt elutasítsa. A Résztvevőt e tekintetben jogorvoslat nem illeti meg, a Szervező döntése végleges.

4.           A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.        A Promóció 2022. július 4. napján 10 óra 01 perctől 2022. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint az 576 (azaz Ötszázhetvenhat) darab Kedvezmény erejéig tart (a továbbiakban a lentebb megjelölt Termék Vásárlási Időszak, valamint a Kedvezmény Igénylési Időszak együttesen: „Promóciós Időszak”), amely az alábbi két időszakból tevődik össze:

·       Termék Vásárlási időszak: a Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékeket július 4. napján 

10 óra 01 perctől 2022. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig vásárolhatja meg a Promócióban Résztvevő Üzletek egyikében a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint (a jelen Szabályzatban: „Termék Vásárlási Időszak”).

·       Kedvezmény igénylésének időszaka: a Termék Vásárlási Időszakot követően a Résztvevő a jelen Szabályzatban megjelölt Kedvezményt 2022. július 4. napján 10 óra 01 perctől 2022. szeptember 15. napján 23 óra 59 percig, vagy az 576 (azaz Ötszázhetvenhat) darab készlet erejéig tudja igényelni a Promócióban Résztvevő Készülékekre letöltött Samsung Members alkalmazáson keresztül (a jelen szabályzatban: „Kedvezmény Igénylési Időszak”), az összesen 576 (azaz Ötszázhetvenhat) darab Kedvezmény készletének erejéig.

·       4.2. A Kedvezmény kizárólag a Termék Vásárlási Időszak alatt megvásárolt Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7 FE, Tab Active Pro, Galaxy Tab Active Pro EE, Galaxy Tab Active3 EE, valamint Galaxy Z Fold3 5G termékek mellé igényelhető a jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Kedvezmény Igénylési Időszak alatt, vagy az 576 (azaz Ötszázhetvenhat)  darab Kedvezmény készletének erejéig.

5.           A KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE A SAMSUNG MEMBERS ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

5.1.        A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék mellé igényelhető Kedvezményt a Promócióban Résztvevő Termékekre letöltött Samsung Members alkalmazáson keresztül igényelheti 2022. július 4. napján 10 óra 01 perctől 2022. szeptember 15. napján 23 óra 59 percig, vagy az 576 (azaz Ötszázhetvenhat) darab Kedvezmény készletének erejéig.

5.2.        A Kedvezmény igénylésének folyamata

5.2.1.      A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Készüléken belép a Samsung Members alkalmazásba, elolvassa, majd elfogadja az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, majd rákattint az ’Indítás’ gombra.

5.2.2.      A Résztvevő a ’Kedvezmények’ fül alatt rákattint az „Élvezd a 12 hónapos Microsoft 365 előfizetést Galaxy készülékeden” bannerre, majd ezt követően a ’Érdekel’ gombra.

5.2.3.      A Résztvevő kiválasztja a ’Termék információ’ legördülő menüből, hogy a Promócióban Résztvevő Termékek közül melyik készüléket vásárolta meg, megadja a kért adatokat (vezetéknév, keresztnév és e-mail cím), majd feltölti a Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számlát, vagy számla másolatát jól olvasható minőségben[2].

5.2.4.      A Résztvevőt ezt követően tájékoztatja a rendszer, hogy az egyedi promóciós kódja 5 (öt) munkanapon belül megküldésre kerül a Résztvevő által megadott e-mail címre.

5.2.5.      A Résztvevő a Szervező által megküldött e-mailben rákattint az „Aktiválás” gombra, ahonnan a rendszer a Samsung Members alkalmazásba irányítja őt vissza.

5.2.6.     A Résztvevő ezt követően beírja az e-mailben kapott egyedi promóciós kódot, majd a „Kérem az M365 kedvezményt most” gombra kattint.

5.2.5.      A Résztvevő a Szervező által megküldött e-mailben rákattint az „Aktiválás” gombra, ahonnan a rendszer a Samsung Members alkalmazásba irányítja őt vissza.

5.2.6.      A Résztvevő ezt követően beírja az e-mailben kapott egyedi promóciós kódot, majd a „Kérem az M365 kedvezményt most” gombra kattint.

5.2.7.      Amennyiben a promóciós kód helyes, a weboldal automatikusan átirányítja a Résztvevőt a Microsoft weboldalára.

5.2.8.      Amennyiben a Résztvevő még nem rendelkezik Microsoft-fiókkal, úgy létre kell hoznia egyet. Amennyiben már rendelkezik Microsoft-fiókkal, be kell jelentkeznie a promóciós kód aktiválásához.

5.2.9.      A regisztrációs folyamat véglegesítését követően a Szervező e-mailben értesítést küld a Résztvevő számára, amelyben megerősítésre kerül a regisztrációja. A Szervező e-mailben történő értesítése nem automatikusan, valamint nem az alkalmazáson belül történő regisztrációval egyidőben történik meg.

5.2.10.    Amennyiben a Kedvezmény igénylése jogos (vagyis bizonyítást nyer, hogy a Promócióban Résztvevő Terméket a Termék Vásárlási Időszak alatt került megvásárlásra, valamint, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve, hogy a Résztvevő megfelel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek), úgy a Szervező által megbízott Lebonyolító segítségével értesítést küld a sikeres igénylésről a Résztvevő megadott e-mail címére.

5.3.        A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Résztvevő Kedvezmény igénylését elutasítsa, amennyiben az nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi követelménynek. A Résztvevőt e tekintetben jogorvoslat nem illeti meg, a Szervező döntése végleges és irányadó.

6.           A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE

6.1.        A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérő. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

6.2.        A Promócióban Résztvevő Termékek átvételének időpontja és módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérőek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

6.3.        A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

7.           ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

7.1.        A Kedvezményhez tartozó esetleges adózási kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8.           SZEMÉLYES ADATOK

8.1.        A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről a Szervező https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatójában, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓHOZ” elnevezésű dokumentumból tájékozódhat.

8.2.        A Promócióban Résztvevő Termékek kiválasztásával kapcsolatos adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által történik, amelyben a Szervező nem vesz részt.

8.3.        A Résztvevő a Samsung Members alkalmazás használatával kapcsolatos adatkezelésről a Samsung Members alkalmazás Adatvédelmi nyilatkozatából tájékozódhat.

9.           VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1.        A Promócióban Résztvevő Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Promócióban Résztvevő Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

9.2.        A Szervező és a Lebonyolító a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.3.        A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

9.5.        Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Samsung Members applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, valamint abban az esetben is amennyiben a Samsung Members applikáció nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor ez esetben haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

9.6.        A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

9.7.        A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

9.8.        Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

9.9.        Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

9.10.      A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot megváltoztassa, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Résztvevők az alábbi (8.11. pontban megjelölt) weboldalon értesülhetnek.

9.11.      Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

9.12.      A Szervező valamennyi, a Promócióval kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy más igény kizárva.

Budapest, 2022. július 4.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2022 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

A „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓHOZ”

 

1.                   Az adatkezelő

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”, vagy „Adatkezelő”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

2.                   Az adatkezelés megnevezése és célja; az adatfeldolgozók

 

A Samsung, mint adatkezelő a „SAMSUNG – MICROSOFT 365 EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) a résztvevők (a továbbiakban: „Résztvevő”) a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-10-041153; adószám: 10220993-2-42; a továbbiakban: „Lebonyolító”).

A Promóció lebonyolításával kapcsolatos informatikai környezetet és rendszert a VMLY&R Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-064225; adószám: 10361942-2-43) biztosítja.

 
 

3.                   Az adatkezelés jogalapja

 

Az Adatkezelő a Promócióban résztvevő természetes személyek részvételhez, valamint a Kedvezmény szállításához szükséges személyes adatait (lsd. 5. pont) kezeli. Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Promóció) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél.

 

4.                   A kezelt adatok köre

 

A Samsung a Promócióval kapcsolatban a Résztvevők alábbi adatait kezeli:

·       Résztvevő teljes neve;

·       Résztvevő e-mail címe;

·       A Promócióban résztvevő termék vásárlását igazoló számla másolata, amelyen a fentieken túl az alábbi adatok kerülhetnek feltüntetésre:

·            A Promócióban résztvevő termék vásárlását igazoló számla sorszáma és kiállításának dátuma;

·            A kiskereskedelmi egység neve és címe, ahol a Promócióban résztvevő terméket a Résztvevő megvásárolta;

·            A Promócióban résztvevő termék megnevezése, azonosítószáma és mennyisége, IMEI száma, modellkódja, gyári száma, nettó és bruttó vételára;

A Promócióban résztvevő termék vásárlásának időpontja.

5.                   Az adatkezelés időtartama

 

A szerződés (Promóció) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

A Résztvevők személyes adatai az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

 

Amennyiben a Résztvevők személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Résztvevők részére nyújtott kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a vonatkozó személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

Ha a Résztvevők személyes adatait a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az a vonatkozó személyes adatokat csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

6.                   Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

A személyes adatokhoz a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

7.                   Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

 

7.1.             A Résztvevők személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

 

7.2.             A Samsung a Résztvevők személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

8.                   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

9.1         Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

9.2         Az érintett hozzáférési joga

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)       az adatkezelés céljai;

b)      az érintett személyes adatok kategóriái;

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)      adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)      az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)        valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)       ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

(2)    Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)    Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.3         A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.4         A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)      a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)      a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)        a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)    Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)    Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a)       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)      a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)       a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5         Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)    Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)    Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

9.6         A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

9.7         A tiltakozáshoz való jog

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)    Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)    Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhető.Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(4)    Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.8         A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

9.9         A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)    Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)    Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)    A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9.10      A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)    Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2)    A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

[1] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevőket, hogy amennyiben egy Samsung termék elérhető a Samsung Webáruházban, úgy a „Vásárold meg”, valamint ezt követően a „Kosárba helyez” opciók jelennek meg az adott termék mellett. Amennyiben egy adott Samsung termék nem elérhető a Samsung Webáruházon keresztül, úgy a „Hol vásárolhatom meg” opció jelenik meg a termék mellett.

[2] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a nem jó minőségben feltöltött (pl. nehezen olvasható, a feltüntetett adatok egy részét kitakaró, stb.) számlamásolatokat nem áll módjában elfogadni.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése